Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

04-10-2017
O nas

W najnowszym "Women in Tax Leaders 2017" wydanym przez prestiżowy International Tax Review, wyróżnionych zostało aż 5 ekspertów z MDDP.  W gronie najlepszych ekspertów podatkowych w Polsce są:

 

Justyna Bauta-Szostak - doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP. Doradca w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych, specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej oraz z restrukturyzacji przedsiębiorstw. W MDDP kieruje działem Nieruchomości, prowadząc projekty dotyczące inwestycji w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Doradztwo w tym zakresie obejmuje wszelkie etapy działalności - od podjęcia decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej, aż po wyjście z inwestycji. Realizowała projekty dotyczące m. in.: sprzedaży udziałów w spółkach będącej właścicielami nieruchomości, przygotowaniu i wprowadzeniu na GPW spółek z branży nieruchomościowej, tworzeniu funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych i międzynarodowych.

 

Renata Dłuska - doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP. Jest uznanym ekspertem w zakresie cen transferowych. Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniem cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym jak i polskim przedsiębiorstwom. Kierowany przez nią zespół czterokrotnie (2006, 2008, 2012, 2013) otrzymał nagrodę przyznawaną przez International Tax Review dla Najlepszego Zespołu Cen Transferowych na rynku polskim. Jest również autorką licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej jak i o tematyce specjalistycznej oraz cenionym szkoleniowcem w dziedzinie cen transferowych.

 

Kalina Figurska - doradca podatkowy, radca prawny, starszy menedżer w MDDP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem VAT. Zajmuje się oceną podatkową bieżącej działalności podatników, brała również udział w szeregu przeglądów podatkowych jak również projektach mających na celu stworzenie optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych i transakcyjnych. Była również oddelegowana do prowadzenia bieżącego doradztwa podatkowego u klienta zajmującego się dystrybucją produktów leczniczych. Jest autorem publikacji w prasie codziennej oraz specjalistycznej z zakresu prawa podatkowego, głównie skoncentrowanych na zagadnieniach dotyczących  firm farmaceutycznych oraz dystrybutorów produktów leczniczych .

 

Janina Fornalik - doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP.  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności sektora publicznego. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła jej zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątemefektywnego i bezpiecznego zarządzania rozliczeniami podatkowymi firm.  Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w podatku VAT, w tym dotyczących rozliczeń podatkowych w samorządach. Jest autorką licznych publikacji prasowych z zakresu podatku VAT, współautorką komentarza do Dyrektywy VAT Rady UE, autorką publikacji pt. „VAT w samorządach”.

 

Elżbieta Serwińska - doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 16 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych firmach doradczych Ernst&Young, PWC, Deloitte oraz KPMG.  Doradza zagranicznym podmiotom w efektywnym prowadzeniu działalności w Polsce. Jest absolwentką Europejskiego Executive MBA Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także autorką publikacji prasowych o tematyce podatkowej oraz wykładowcą Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym Paniom! 

lista aktualności