Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

17-10-2019
Ważne

Rząd Borisa Johnsona wynegocjował nowe brzmienie umowy Brexitowej – co to oznacza na dziś w pięciu punktach?

 • 17 października został opublikowany nowy projekt umowy dotyczącej Brexitu przyjęty przez negocjatorów. Projekt został rekomendowany do przyjęcia przez Komisję Europejską, musi jednak zostać jeszcze zaaprobowany przez Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Parlament Europejski.
 • Głosowanie nad przyjęciem porozumienia w brytyjskiej Izbie Gmin zaplanowano na sobotę 19 października. Zgodnie ze stanowiskiem Demokratycznej Partii Unionistycznej wyrażonym 17 października, nie poprze ona nowego porozumienia, ponieważ, zdaniem tej Partii, porozumienie jest niekorzystne dla Irlandii Północnej oraz zagraża integralności Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
 • Nowe porozumienie, podobnie jak to wynegocjowane wcześniej przez Theresę May, zawiera postanowienia dotyczące okresu przejściowego mającego trwać do końca 2020 r.
 • Datą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tym samym datą potencjalnego wejścia w życie umowy Bretixowej, pozostaje na ten moment 31 października 2019 r.
 • Zmiany do umowy wynegocjowane przez rząd Borisa Johnsona regulują sporną kwestię granicy irlandzkiej. Zgodnie z zaproponowanym 17 października brzmieniem umowy, Irlandia Północna będzie odmiennie traktowana od Wielkiej Brytanii w kwestii wymaganych formalności celnych. Formalnie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna opuści Unię celną UE, do Irlandii Północnej będą natomiast dalej stosowane procedury celne UE, w konsekwencji:
  • Procedury celne mogą być stosowane wobec towarów transportowanych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii.
  • Do Irlandii Północnej będą miały zastosowanie unijne regulacje dotyczące bezpieczeństwa oraz standardów produktów.
  • Umowa w sprawie Brexitu zakłada zaangażowanie Zgromadzenia Irlandii Północnej i wyrażenia jego zgody w przypadku dalszych ustaleń dedykowanych Irlandii Północnej.

Nowela umowy Brexitowej

 

Kontakt:

Agnieszka Kisielewska
Menedżer | Manager
Doradca podatkowy | Tax Adviser
tel. (+48) (22) 322 68 88 | fax (+48) (22) 322 68 89

lista aktualności