Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

13-02-2020
Śniadanie prawne

 

MDDP Doradztwo Podatkowe

 

 

ZAPROSZENIE

   
Przegląd podatkowy

"Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych"

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych nakłada na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązek dematerializacji wszystkich akcji tych spółek. Obowiązek ten musi być spełniony do 1 stycznia 2021 roku, a wszystkie akcje będą musiały być ujawnione w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot.

Procedura związana z dematerializacją akcji spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej trwa minimum 6 miesięcy, jednak indywidualna sytuacja spółki może spowodować konieczność wydłużenia tego okresu nawet o kilka miesięcy. Po 1 stycznia 2021 roku akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, a będą jedynie dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy.

Jakie są konsekwencje prawne, operacyjne oraz finansowe obowiązkowej dematerializacji akcji? Według jakich zasad będą działały rejestry akcjonariuszy? Jakie będą konsekwencje braku dematerializacji akcji?

Na te i wiele innych Państwa pytań dotyczących odpowiedniego przygotowania do procesu dematerializacj akcji odpowiedzą eksperci prawa korporacyjnego kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy oraz Domu Maklerskiego Navigator podczas wspólniego śniadania prawno-finansowego.

Media

9 marca w godz. 09.30-11:30.
Rejestracja od godz. 9.00

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ul. Książęca 4 w Warszawie

Orzecznictwo
 • Obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach niepublicznych - co, gdzie i kiedy;
   
 • Aspekty prawne dematerializacji – konsekwencje nowelizacji kodeksu spółek handlowych dla biznesu;
   
 • Rejestr akcjonariuszy - zasady i szczegóły działania;
   
 • Sytuacja akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w kontekście nowelizacji kodeksu spółek handlowych;
 • Rodzaje akcji w spółce niepublicznej w obliczu obowiązkowej dematerializacji;
   
 • Konsekwencja braku dematerializacji - odpowiedzialność i sankcje prawne związane z zaniedbaniem obowiązków nałożonych przez nowelizację kodeksu spółek handlowych.
Orzecznictwo

Tomasz Olkiewicz, radca prawny, partner w MDDP.

Posiada bogate doświadczenie związane z koordynacją oraz uczestnictwem w projektach restrukturyzacyjnych, których celem było uzyskanie efektywnej struktury prawnej i podatkowej. Prowadził wiele projektów związanych z restrukturyzacją działań przedsiębiorstw w związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi (np. związanych ze zmianami regulacyjnymi albo zmianą modelu biznesowego). Wielokrotnie był członkiem tzw. Steering Committees koordynujących działania w ramach złożonych projektów. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych poświęconych nowelizacji przepisów prawa podatkowego i gospodarczego.

   

Wiktoria Chwiedosik, radca prawny, senior associate w MDDP.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zajmuje się prawną obsługą klientów korporacyjnych. Brała udział w licznych restrukturyzacjach wewnątrz grup kapitałowych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia, podziały i likwidacje spółek.
Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz audytów prawnych spółek.
Jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

   

Bartosz Krzesiak, dyrektor w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Ekspert rynku kapitałowego. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres.

Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

   
   

Jeśli tematyka spotkania jest interesująca dla Państwa organizacji, prosimy o rejestrację.
Ilość miejsc na spotkanie jest ograniczona. Na spotkanie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej firmy. Spotkanie jest bezpłatne.

Chcę wziąć udział w śniadaniu 09 marca 2020 r.: REJESTRACJA

 

 

Orzecznictwo

MDDP Olkiewicz i Wspólnicy to nowoczesna kancelaria prawna koncentrująca się na potrzebach biznesowych klienta. Specjalizuje się w zakresie: prawa korporacyjnego, M&A, finansowania projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji, w sprawach dotyczących własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, doradztwa dla pracodawców, doradztwa regulacyjnego i compliance oraz w prowadzeniu postępowań sądowych i rozwiązywania sporów. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze nieruchomości, zielonej energii, farmacji oraz mediów i rozrywki. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy jest częścią grupy doradczej MDDP. Oferuje najwyższą jakość usług prawniczych, opartych na połączeniu tradycyjnej wiedzy, bogatego doświadczenia oraz znajomości realiów współczesnego biznesu. Dzięki ścisłej współpracy z pozostałymi działami MDDP, zapewnia kompleksowe usługi doradcze niezbędne do prowadzenia biznesu. Według Global Law Experts MDDP Olkiewicz i Wspólnicy jest wiodącą w Polsce kancelarią specjalizującą się w Corporate Restructuring i prawie korporacyjnym, natomiast Legal’s Finest uznało Tomasza Olkiewicza rekomendowanym prawnikiem w zakresie prawa korporacyjnego. Kancelaria MDDP jest wyróżniona także w rankingu IFLR1000 wśród najlepszych firm prawniczych specjalizujących się w prawie korporacyjnych i M&A.

www.mddplaw.pl

 

Orzecznictwo

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Olkiewicz
e-mail:

Wiktoria Chwiedosik
e-mail:

Bartosz Krzesiak
e-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Magdalena Sobczak (sprawy organizacyjne)
e-mail:

Paweł Jakubecki (sprawy organizacyjne)
e-mail:

MDDP Olkiewicz i Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa
tel. (+48) (22) 322 68 88 | fax (+48) (22) 322 68 89
| www.mddplaw.pl | Facebook
Linie

 

 

lista aktualności