Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Jednym z istotnych aspektów naszego doradztwa jest świadczenie usług na rzecz podmiotów z branży finansowej. Dostarczając naszym Klientom rozwiązania wspierające w realizacji ich potrzeb, wykorzystujemy wieloletnie i szerokie doświadczenie poszczególnych członków naszego zespołu. Naszym Klientom oferujemy rozwiązania, które nie tylko mają przynieść wymierne korzyści w istotnych obszarach działalności, ale co równie ważne, są skutecznie wdrażane w życie.

Nasi doradcy posiadają doświadczenie odnoszące się do zastosowania przepisów podatkowych m.in. w następujących transakcjach:

  • sprzedaży akcji na giełdzie warszawskiej i na giełdach zagranicznych,
  • uzyskiwaniu dywidend i dochodów z nimi zrównanych przez polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych,
  • uzyskiwaniu odsetek przez polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych,
  • realizacji dochodów i strat z transakcji instrumentami pochodnymi,
  • tworzeniu rezerw na wierzytelności nieściągalne przez banki,
  • obrocie papierami wartościowymi o charakterze dłużnym,
  • leasingu finansowego i operacyjnego.

oraz prawnych:

  • opracowywania ogólnych warunków umowy leasingu uwzględniających zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe,
  • opracowania i wdrażania procedur operacyjnych (dotyczących sprzedaży produktów leasingowych, obsługi i rozwiązania umów).