Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

31-08-2012
Skonsolidowane sprawozdania finansowe - case study

Terminowe dostarczenie wiarygodnej i kompletnej informacji finansowej w grupie kapitałowej jest zadaniem zdecydowanie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansowego pojedynczych podmiotów gospodarczych. Konieczność konsolidacji danych pochodzących od spółek funkcjonujących w odmiennych środowiskach prawnych, ekonomicznych i kulturowych stanowi poważny problem dla osób odpowiedzialnych za raportowanie zarządcze i statutowe w grupie kapitałowej.

 

Przed tego typu wyzwaniem stanęła Grupa Kapitałowa Polpharma, największa polska firma farmaceutyczna. W ciągu niespełna dwóch lat Polpharma rozszerzyła swą działalność z czterech do ponad piętnastu spółek prowadzących działalność na terenie Europy i Azji. By sprostać wymaganiom stawianym przez Właściciela oraz zapewnić skuteczne mechanizmy umożliwiające efektywną realizację procesów sprawozdawczych i kontrolę wewnętrzną, przy rosnącej złożoności modelu biznesowego, Zarząd firmy podjął decyzję o wdrożeniu systemu do konsolidacji sprawozdań finansowych Oracle HFM.

 

Cel projektu i potrzeba biznesowa
Polpharma jest międzynarodową grupą farmaceutyczną działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. W 2011 roku ugruntowała pozycję lidera zajmując pierwsze miejsce zarówno pod względem wartości, jak i ilości sprzedaży wśród wszystkich firm farmaceutycznych działających w Polsce.
Konsekwencją wzrostu firmy, niezależnie od tego czy ma ona charakter organiczny czy jest realizowana w wyniku akwizycji, jest coraz większa złożoność procesów biznesowych i zarządczych. W procesie raportowania finansowego krytyczny jest czas, ponieważ informacja musi być dostarczona zgodnie z maksymalnie krótkimi terminami narzuconymi przez odbiorców. Dlatego też przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w międzynarodowej firmie działającej w kilku strefach czasowych jest jednym z ciekawszych zadań dla kontrolerów finansowych.

Grupa Polpharma zgodnie z najlepszymi praktykami w branży, mierzy efektywność organizacji wykorzystując segmenty biznesowe. Biznes Segmenty są podstawowymi jednostkami, na których koncentruje się sprawozdawczość menadżerska i uwaga Zarządu. Segmenty są niezależne od struktury kapitałowej grupy i odzwierciedlają odpowiedzialność menadżerów za wyniki swoich obszarów. Rozbicie łańcucha wartości pomiędzy niezależnie działające podmioty prawne, z uwzględnieniem specyfiki segmentów biznesowych sprawia, iż przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Polpharma znacząco wykracza poza standardowe rozwiązania oferowane na rynku.
Kolejnym ciekawym wyzwaniem, przed którym stanął zespół wdrożeniowy, jest zmienny zakres konsolidacji, który pozwala na różny zakres konsolidacji statutowej i menadżerskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zespół kontrolerów finansowych jest w stanie przygotować analizy ad-hoc dla zmiennego zakresu podmiotów grupy oraz zaprezentować wyniki grupy wraz z wynikami podmiotów partnerskich.
Potrzeba wdrożenia systemu informatycznego wynikała także z potrzeb zewnętrznych odbiorców informacji finansowych, przede wszystkim banków. Instytucje finansowe w czasach kryzysu finansowego stawiają twarde warunki w zakresie raportowania finansowego i monitorowania wskaźników finansowych potwierdzających dobrą płynność finansową grupy kapitałowej. Sprostanie wymaganiom banków pozwala na obniżenie kosztów finansowania.
Dotychczasowe rozwiązania i procedury raportowania zarządczego i statutowego oparte w większości o pakiet Excel i komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zaczęły stanowić coraz większe ograniczenie. Olbrzymim wyzwaniem organizacyjnym było rozszerzenie ilości spółek i zakresu informacji zbieranych w ramach comiesięcznych pakietów raportowych.

 

Pełna treść artykułu dostępna w sierpniowym numerze magazynu "Controlling - wiedza i narzędzie praktyczne". 

 

Źródło: Controlling - wiedza i narzędzie praktyczne/ Mariusz Sumiński, Wojciech Rosa
 

lista aktualności