Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

01-08-2012
Charakter czynności dominującej decyduje o sposobie rozliczeń VAT

Jednym z najciekawszych, a przy tym budzących wciąż szczególne kontrowersje zagadnień dotyczących VAT jest konstrukcja świadczeń złożonych. Na czym polega specyfika rozliczeń przy tego rodzaju czynnościach? 

O tym, że to temat kontrowersyjny, świadczy choćby liczba rozstrzygnięć sądowych zarówno Trybunału Sprawiedliwości UE, jak i polskich sądów administracyjnych. Każdy przypadek jest jednak odmienny i dlatego wydaje się, że orzeczeń będzie przybywać, bo ustalenie tego, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z istnieniem świadczenia głównego i pomocniczego, tworzących jedno świadczenie złożone, czy z dwoma niezależnymi czynnościami, może być różnie postrzegane przez organy podatkowe i samych podatników. Najnowszym przykładem rozstrzygnięcia sądowego jest wyrok NSA z 26 lipca 2012 r. (sygn. akt I FSK 483/12) dotyczący zabudowy wnęk w mieszkaniach. Podatnik uznał, że świadczy usługę, bo projektował zabudowę wnęk szafami, wytwarzał na podstawie takiego projektu szafy, a następnie montował je w sposób trwały u klienta. Sąd miał na ten temat inne zdanie.

W pierwszej kolejności NSA uznał, że transakcję należy traktować jako świadczenie kompleksowe. Aby jednak uznać ją za świadczenie usług, to usługi powinny stanowić dominującą część tej czynności. Tak jednak w ocenie sądu nie było, gdyż doszło tu przede wszystkim do wytworzenia i dostarczenia szafy wnękowej na zamówienie klienta. Takie czynności, jak dokonywanie pomiarów, projektowanie, montaż, nie stanowią elementów dominujących i w konsekwencji nie można uznać, że dochodzi do świadczenia usług. Zdaniem sądu czynność świadczona przez spółkę miała charakter dostawy towarów.

Należy zauważyć, że NSA, w zgodzie z orzecznictwem trybunału, analizuje przede wszystkim to, czy między czynnościami istnieje taki związek, którego rozerwanie miałoby sztuczny charakter. Jeśli tak jest, wówczas należy uznać, które ze świadczeń (może być ich więcej niż dwa) ma charakter dominujący. To przesądza o konsekwencjach w VAT dotyczących przede wszystkim stawki, ale także np. momentu powstania obowiązku podatkowego. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Tomasz Michalik

 

lista aktualności