Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

02-10-2012
Dlaczego budżetowanie w grupie kapitałowej jest trudniejsze?

Patrząc z perspektywy procesowej, można stwierdzić, że budżetowanie w grupie kapitałowej nie różni się co do zasady od budżetowania w niezależnej spółce. Przy takim spojrzeniu struktura kapitałowa wprowadza dodatkowy poziom w hierarchii autorytetu formalnego. Jest to jednak zbyt duże uproszczenie.
Próbując dokonać ogólnej klasyfikacji potencjalnych problemów występujących ze szczególnym nasileniem w grupach kapitałowych, można wyróżnić podstawowe źródła:
1) dodatkowe czynniki zwiększające złożoność organizacji,
2) umiędzynarodowienie organizacji, sprawiające, że funkcjonuje ona w zróżnicowanym otoczeniu prawnym, biznesowym i organizacyjnym.
Zaproponowany wyżej podział stanowić będzie szkielet szczegółowej dyskusji dotyczącej wybranych zagadnień, prowadzonej w dalszej części artykułu.

Problemy wynikające ze specyfiki grup kapitałowych
Grupy kapitałowe różnią się między sobą znacząco pod względem wielkości, złożoności modelu operacyjnego, kultury organizacyjnej czy stopnia kontroli właścicielskiej ze strony spółki matki. Mimo to możliwe jest wyróżnienie wspólnego zbioru cech, który sprawia, że stworzenie budżetu w większości grup kapitałowych może być trudniejsze niż w samodzielnej spółce. Oczywiście konkretne problemy mogą występować w poszczególnych przedsiębiorstwach z różnym natężeniem, w zależności od charakteru i wielkości grupy oraz relacji między uczestnikami procesu budżetowego.

 

Pełna treść artykułu dostępna w październikowym numerze magazynu "Controlling i Rachunkowść Zarządcza".

 

Żródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza/Mariusz Sumiński
  

 


 

lista aktualności