Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

25-11-2013
Nowa preferencja dla małej grupy osób

Młodzi odzyskają część VAT 
od zakupu materiałów budowlanych, ale tylko związanych z budową pierwszego własnego mieszkania.

Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi określa reguły udzielania wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem. Warto zwrócić uwagę, że wprowadza ona także zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Na zwrot wydatków mogą liczyć osoby fizyczne, które po 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Niestety, dotyczy to kwot wydatkowanych tylko w związku z budową domu, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne czy przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego lub jego części na cele mieszkalne.

W ustawie jest też zastrzeżenie, iż czynności budowlane muszą być wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego od 1 stycznia 2014 r.

Podatnicy powinni pamiętać, że ustawa wprowadza szczególne wymagania dotyczące powierzchni użytkowej oraz samego inwestora. Osoba taka będzie musiała spełniać warunki ustawowe, takie jak wiek do 36 lat czy nieposiadanie innego lokum. Kwoty zwrotu określone zostały odrębnie dla różnych stawek VAT. Zwrot wydatków dokonywany jest na spełniający warunki ustawowe wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Nowe regulacje zapewne  mają w pewien sposób zastąpić obowiązujące do końca 2013 r. zasady zwrotu wydatków na materiały budowlane osobom fizycznym. Krąg uprawnionych będzie jednak znacznie węższy. Nowelizacja weszła w życie 23 listopada 2013 r.
 

Źródło: Rzeczpospolita/Michał Spychalski

lista aktualności