Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

13-11-2013
Nowy VAT i stare interpretacje

Zmiany w podatku od towarów i usług od 2014 r. mogą unieważnić niektóre interpretacje prawa podatkowego.

Nadchodzące zmiany obejmą  najważniejsze dla działalności gospodarczej reguły, m.in. moment  powstania obowiązku podatkowego czy fakturowania. Nie wszystkie nowe przepisy są jasne dla podatników, dlatego też nie dziwi powszechna chęć uzyskania dla siebie interpretacji prawa podatkowego.

Mówiąc o takich interpretacjach, możemy wyróżnić dwie sytuacje. Jeśli zmieniają się podstawowe zasady, jak np. moment powstania obowiązku podatkowego, to wygasają także obowiązujące dotychczas indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Dość niejasna staje się jednak sytuacja z przepisami, które wprawdzie zachowują swoje brzmienie, tyle że zmienia się ich numeracja. Tak jest np. z przepisami o podstawie opodatkowania, ujętymi dotychczas w art. 29 ustawy. Od nowego roku wiele z przepisów tego artykułu będzie ujętych w nowym art. 29a. Można to oczywiście rozumieć formalistycznie i przyjąć, że zmienia się „stan prawny", a zatem wydane interpretacje dotyczące tych spraw tracą ważność. Jeśli jednak dokładniej przyjrzeć się  wypowiedziom Ministerstwa Finansów, nie tylko tym najnowszym, nietrudno o wniosek, że jeśli zmienia się jedynie numeracja przepisu, a nie jego treść, to nie można mówić, że dotychczas wydane interpretacje utraciły moc. Uprawnia do takiej konkluzji lektura odpowiedzi MF na interpretację poselską nr 5831, wydaną 25 stycznia 2007 r. Minister zauważył w niej, że „interpretacja wygaśnie z mocy prawa tylko w wyniku takiej zmiany przepisów, która spowoduje dezaktualizację oceny prawnej stanowiska pytającego zawartej w wydanej interpretacji". Wyjaśnił przy tym, że „zmiana treści przepisu polegająca np. na zmianie numeracji (...)  nie doprowadzi do wygaśnięcia z urzędu interpretacji". Wprawdzie od tej wypowiedzi upłynęło już ponad sześć lat, ale nie wydaje się, by były podstawy do zmiany takiego stanowiska.
 

Źródło: Rzeczpospolita/ Tomasz Olkiewicz

lista aktualności