Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

24-10-2016
Dane wewnętrzne są podstawą w szacowaniu cen transferowych

Zgodnie z art. 9a ustawy o CIT obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych jest opis zastosowanej metodologii kalkulacji ceny. Jeśli podatnik jest w stanie wykazać, że przyjęta metoda jest najbardziej adekwatna do warunków analizowanej transakcji, a sama transakcja realizowana jest na warunkach rynkowych, to powinien takie informacje zawrzeć w dokumentacji. Umożliwia to podatnikowi przedstawienie własnej oceny zgodności warunków ustalonych z podmiotem powiązanym z zasadą ceny rynkowej (ang. arm's length principle), tj. zgodności z warunkami, jakie w porównywalnych okolicznościach zostałyby ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

 

Przedstawienie wyników analizy danych porównawczych, tj. danych uzasadniających rynkowy charakter cen stosowanych w transakcjach wewnątrzgrupowych, nie jest obecnie obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. W efekcie, w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej, ciężar udowodnienia nierynkowego charakteru transakcji spoczywa na organach podatkowych. Przy czym organy podatkowe, dokonując ewentualnego doszacowania dochodu, są zobowiązane do przeprowadzenia takiego szacowania przy wykorzystaniu procedury przeprowadzenia analizy porównywalności, opisanej w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej: rozporządzenie), oraz do zastosowania pięciu metod szacowania wskazanych w tym rozporządzeniu. W pierwszej kolejności organy są zobowiązane do analizy metody zastosowanej przez podatnika oraz przedstawienia argumentacji dla jej ewentualnego odrzucenia.

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310249999-Cen-transferowych-dane-wewnetrzne-podstawa-w-szacowaniu.html

 

Źródło: Rzeczpospolita/Magdalena Dymkowska, Marta Klepacz

lista aktualności