Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

09-01-2012
Jaką stawkę opodatkowania należy stosować przy usługach szczepienia...

Lekarz nabywa szczepionki z 8-proc. VAT. Jaką stawkę podatku powinien wykazywać na fakturze za wykonaną usługę szczepienia?
Kalina Figurska-Rudnicka, starszy konsultant, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Wykonanie szczepienia przez lekarza jest usługą w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce zdrowia, świadczoną w ramach wykonywania zawodu lekarza, a zatem zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 19 lit. a).
Wartość nabywanej szczepionki powinna zostać wliczona do podstawy opodatkowania VAT takiej usługi. Lekarz wykonujący szczepienie nie dokonuje jedynie wprowadzenia szczepionki do organizmu pacjenta, ale świadczy kompleksową usługę z zakresu opieki medycznej – m.in. przeprowadza badanie i wywiad w celu określenia, czy szczepionkę można pacjentowi podać. Dostawa szczepionki jest elementem usługi kompleksowej, którą wykonać może jedynie przedstawiciel zawodu medycznego.
Ustawa o VAT w odniesieniu do usług wykonywanych przez lekarzy (art. 43 ust. 1 pkt 19) nie powiela przepisu odnoszącego się do zwolnienia usług opieki medycznej świadczonej przez podmioty lecznicze (podmiotami takimi nie są lekarze wykonujący zawód, np. w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej i niebędący przedsiębiorcami).
W stosunku do usług świadczonych przez podmioty lecznicze art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy przewiduje, że zwolnione są nie tylko określone usługi, ale też dostawa towarów ściśle z nimi związana. Minister finansów w interpretacji nr ITPP1/443-1265/10/AJ wskazał, że dostawa szczepionki podlega zwolnieniu z VAT jako dostawa ściśle związana z usługą szczepienia.
Wydaje się jednak, że całość świadczenia wykonywanego przez lekarza bądź usługi podmiotu leczniczego polegająca na zaszczepieniu powinna być rozpatrywana jako jedno świadczenie, bez wyróżniania samej usługi szczepienia i dostawy szczepionki.

Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Księgowość i Podatki, Magdalena Majkowska

lista aktualności