Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

09-01-2012
Jeszcze tylko jutro można złożyć PIT-12...

Osoby, które PIT za 2011 r. chcą rozliczyć przez płatnika, muszą złożyć PIT-12. Spóźnienie oznacza konieczność samodzielnego wypełnienia zeznania 

Pracodawca wyręczy pracownika w wypełnieniu rocznego PIT. Jednak podwładny musi podać szefowi kilka kluczowych informacji. Na dopełnienie tego obowiązku jest czas do jutra.
– Ostatnim dniem na złożenie PIT-12 jest 10 stycznia – potwierdził „DGP” resort finansów.

Zdaniem ekspertów rozliczenie za pośrednictwem zakładu pracy jest korzystne tylko dla tych dla podatników, którzy uzyskują przychody z jednego źródła i nie mogą korzystać z żadnych ulg podatkowych.
Kluczowy termin
Odkąd pojawił się PIT-12, już kilka razy układ dni w kalendarzu powodował wątpliwości co do tego, kiedy należy go złożyć, aby uniknąć ewentualnych sporów, czy został odbyło się to skutecznie, czyli w terminie.
Przepisy podatkowe wskazują, że podatnicy, którzy chcą rozliczyć swoje dochody za 2011 r. za pośrednictwem płatnika, muszą przed 10 stycznia 2012 r. złożyć pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-12.

– Zgodnie z corocznymi deklaracjami MF oświadczenia złożone 10 stycznia powinny być honorowane przez pracodawcę. Jednak mając na uwadze fakt, że nie wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisu ani nie jest potwierdzone oficjalnym pismem ministerstwa, warto złożyć takie oświadczenie do 9 stycznia – mówi Paweł Majewski, ekspert podatkowy w KPMG.
Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, zauważa, że problem z terminem złożenia PIT-12 powraca co roku. Wydaje się więc zasadne, aby Ministerstwo Finansów wreszcie ostatecznie rozstrzygnęło wątpliwości w sposób normatywny, np. zmieniając ustawę.
Warto wiedzieć, że za przekazanie oświadczenia należy uznać nie tylko osobiste przekazanie PIT-12 płatnikowi przez zainteresowanego, ale także inne formy dopełnienia terminu, np. wysłanie oświadczenia pocztą. Można więc nadać list polecony np. w trakcie ostatniego weekendu.
– Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jednak złożyć druk w bieżącym tygodniu lub najpóźniej dziś, w poniedziałek – radzi Katarzyna Bieńkowska.
A co w przypadku, gdy pracownik złoży PIT-12 w środę, 11 stycznia? Według Pawła Majewskiego płatnik nie będzie wtedy zobowiązany do przygotowania rocznego obliczenia podatku za podatnika.

– Złożenie oświadczenia w późniejszym terminie nie czyni o nieważnym, niemniej w takim przypadku sporządzenie rocznego obliczenia podatku będzie uzależnione wyłącznie od dobrej woli płatnika – dodaje Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP.
Roczne obliczenie
Rozliczenie podatkowe roczne może zostać sporządzone dwojako. Po pierwsze za pośrednictwem płatnika (zakładu pracy, organu emerytalnego lub rentowego), jeśli wyręczał on podatnika w zakresie sporządzenia rocznego rozliczenia (o ile spełnione były określone warunki). Po drugie – w każdym innym wypadku – przez podatnika samodzielnie przygotowującego zeznanie podatkowe.
– Podatnik może zdecydować, że za rok podatkowy nie będzie składał rocznej deklaracji, że złoży ją za niego za niego płatnik. Gdy płatnik otrzyma stosowne oświadczenie, jest zobowiązany do rozliczenia pracownika – przypomina Katarzyna Bieńkowska.
Złożenie oświadczenia PIT-12 obliguje płatnika do sporządzenia rocznego obliczenia podatku i zwalnia podatnika z obowiązku przygotowania zeznania.

Prawo do ułatwień

Możliwość obliczenia podatku przez płatnika jest dostępna dla osób, które osiągnęły dochody opodatkowane progresywnie tylko od jednego płatnika (np. z tytułu umowy o pracę, zagranicznej emerytury lub renty) i nie korzystają z dodatkowych odliczeń.

– Jeżeli nie mają prawa do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, rozliczenie podatku przez płatnika jest dla nich korzystne, ponieważ nie muszą same składać swojego PIT rocznego – podpowiada Paweł Majewski.
Płatnik, rozliczając podatek, uwzględnia tylko podstawowe odliczenia (tj. koszty pracownicze, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
Jeżeli po otrzymaniu rocznego obliczenia PIT pracownik będzie chciał skorzystać z przysługujących mu preferencji podatkowych, to – jak potwierdza Rafał Sidorowicz – będzie mógł samodzielnie złożyć zeznanie roczne na właściwym formularzu.
Maciej Grela, doradca podatkowy w Kancelarii Gide Loyrette Nouel, zwraca uwagę, że w gdyby samodzielne zeznanie podatnika zostało złożone nawet przed 30 kwietnia, lecz już po zeznaniu płatnika, będzie ono miało charakter korekty zeznania podatnika. Powinno mu wtedy towarzyszyć stosowne wyjaśnienie.
W przypadku zmiany decyzji odnośnie do sposobu rozliczenia podatnik powinien najpierw skonsultować się z płatnikiem, by ustalić, czy podjął już działania w celu złożenia zeznania prracownika.

Zeznanie wypełnione przez pracownika zastępuje roczne rozliczenie PIT-40

Jak przebiega rozliczenie przez płatnika 


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Podatki, Ewa Matyszewska

lista aktualności