Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

30-01-2012
Najem mieszkania a ulga na dzieci...

Jak mogą się korzystnie rozliczać z podatków osoby zatrudnione bądź też prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie wynajmują mieszkania – radzi Anna Misiak
"Rz": Osoby wynajmujące dom czy mieszkanie powinny do końca stycznia rozliczyć się z fiskusem. Wielu czytelników pyta, czy stracą w tej sytuacji prawo do ulgi na dziecko.

Anna Misiak: Nie stracą, jeśli poza przychodami z najmu prywatnego, opodatkowanego 8,5 proc. ryczałtu, mają także inne dochody rozliczane według stawek 18 i 32 proc. Przypomnijmy, że 31 stycznia upływa termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-28. Należy w nim wykazać m.in. przychody z najmu rozliczanego stawką 8,5 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie dochodów z najmu prywatnego do 31 stycznia nie ogranicza prawa rodzica do skorzystania z ulgi na dziecko przy składaniu odrębnego zeznania podatkowego do 30 kwietnia.

Wiele osób poza zyskami z najmu ma też inne zarobki, np. z pracy czy z działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem, by skorzystać z ulgi na dzieci, jest osiąganie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, czyli stawek 18 i 32 proc.

Jeśli więc rodzice składają teraz PIT-28, to nie mogą dokonać w nim żadnego odliczenia na dzieci. Mogą natomiast skorzystać z ulgi, jeśli będą składać później PIT-37, w którym wykazuje się dochody z pracy, lub PIT-36, gdzie rozlicza się inne dochody, m.in. pochodzące z działalności gospodarczej rozliczanej według skali.

Te formularze należy złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia.

W innej sytuacji są rodzice, którzy poza zarobkami z najmu prywatnego osiągają zyski z działalności gospodarczej rozliczanej według stawki liniowej 19 proc. (PIT-36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (oni także muszą złożyć PIT-28). W tej sytuacji nie skorzystają w ogóle z ulgi na dzieci. Nie można jej też wykazać w zeznaniu PIT-38, służącym do rozliczenia zysków kapitałowych, np. z giełdy.

A jeśli to dziecko wynajmuje mieszkanie odziedziczone np. po dziadku? Jak to wpływa na prawo rodziców do ulgi?

Przypomnijmy, że prawo do ulgi przysługuje na dzieci małoletnie do 18. roku życia oraz dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W wypadku tych dwóch grup ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w kwestii ich zarobków.

Rodzice mogą też skorzystać z odpisu na dorosłe dzieci, do ukończenia przez nie 25. roku życia, które studiują w Polsce lub za granicą. Przepisy przewidują jednak warunek, iż dziecko nie może uzyskać dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (skala podatkowa) lub art. 30b (m.in. dochody z giełdy) w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Przepis ten nie wymienia jednak dochodów opodatkowanych na innych zasadach. Rodzic, którego dziecko ma przychody rozliczane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nie traci prawa do ulgi, jeżeli nie są to zarobki uzyskane z działalności gospodarczej.

Czy w tej sytuacji student może mieć zyski z najmu wyższe niż 3089 zł?

Tak, ale tylko, jeśli uzyskał przychody opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5 proc. Jeśli student wybrał ten sposób rozliczenia, to jego rodzice mogą skorzystać z ulgi, niezależnie od tego, czy zarobił w ten sposób kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przepisy inaczej traktują jednak zyski z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych. W tej sytuacji dochody dziecka nie mogą przekroczyć 3089 zł rocznie. Warto pamiętać, że limit tej samej wysokości obowiązuje, jeśli dorosłe dziecko ma dochody z pracy lub z giełdy.

Źródło: Rzeczpospolita/ Monika Pogroszewska

lista aktualności