Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

13-02-2012
Jakie warunki musi spełnić podatnik, by skorzystać z preferencji w opodatkowaniu

Praktyka wskazuje, że podstawowe znaczenie przy określaniu zasad opodatkowania danej płatności na rzecz zagranicznego odbiorcy ma określenie charakteru tej płatności. Dlaczego?

Dopiero ustalenie, jakiej natury jest to płatność, czy też, innymi słowy, z jakiego tytułu jest ona dokonywana, będzie decydowało w każdym konkretnym przypadku o zasadach opodatkowania w Polsce tzw. podatkiem pobieranym u źródła.

Niekiedy zdarza się, że stosunkowo szeroki katalog należności licencyjnych określony w ustawie o CIT jest zawężany lub rozszerzany przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania mającą zastosowanie w konkretnym przypadku.

Często spotykanym przykładem jest np. zakup licencji do używania oprogramowania komputerowego lub wypłaty z tytułu używania urządzenia przemysłowego (czyli transgraniczny najem lub leasing), domyślnie objęte 20-proc. stawką podatku u źródła. Wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłącza tego typu należności z zakresu należności licencyjnych. W konsekwencji dochód z udostępnienia oprogramowania lub używania urządzenia przemysłowego stanowi zysk przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 konwencji modelowej i obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania tego dochodu nie powstaje w państwie źródła.

Należy również pamiętać, że dla zastosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła ustawa o CIT wprowadza niekiedy sporo obowiązków dokumentacyjnych. Jest to przede wszystkim certyfikat rezydencji podatnika, na rzecz którego dokonywana jest wypłata. Certyfikat rezydencji potwierdza, że odbiorca należności nie posiada miejsca siedziby dla celów podatkowych w Polsce, lecz w innym kraju.

W odniesieniu do należności licencyjnych wypłacanych między spółkami powiązanymi w ramach UE lub EOG, opodatkowanych do 31 czerwca 2013 r. 5-proc. stawką podatku u źródła, a po tym dniu zwolnionych od opodatkowania, wymagane jest również pisemne oświadczenie, że zachowany został warunek bezpośredniego posiadania minimalnego wymaganego udziału oraz że odbiorca należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Kolejny warunek, już nie dokumentacyjny, dotyczy uwarunkowania zwolnienia lub obniżenia stawki podatku od istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę.

Mając na względzie brzmienie wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowana oraz dyrektyw UE implementowanych do ustawy o CIT, można zastanawiać się, czy warunek istnienia podstawy do wymiany informacji podatkowej nie jest sprzeczny z tymi aktami. Niezależnie od tego przepis ten też nie precyzuje, jakiego rodzaju i zakresu ma to być klauzula wymiany informacji podatkowej. Można więc twierdzić, że nie musi to być klauzula wymiany informacji według standardu OECD, którą wprowadzono lub wprowadzi się do wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. umowa ze Szwajcarią).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Księgowość i Podatki, EM, Monika M. Dziedzic, MDDP

lista aktualności