Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-02-2012
Zarobki studenta mogą pozbawić rodziców ulgi

Podatnicy zachowają odpis na dorosłe dziecko mające dochody z tzw. drobnych umów wartych do 200 zł. Problem powstaje, gdy płatnik nieprawidłowo je rozliczy
Rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko do 25. roku życia, które studiuje, a jego roczne dochody nie przekraczają 3089 zł.

Limit tej wysokości nie dotyczy jednak studentów, którzy dorabiają na podstawie tzw. drobnych umów, zlecenia i o dzieło, z których wynagrodzenie nie przekracza jednorazowo 200 zł. Płatnik pobiera wówczas 18-proc. ryczałt, a zleceniobiorca nie musi już nic więcej robić, nie wykazuje tych zarobków w rocznym zeznaniu ani nie dolicza ich do innych przychodów.

Zarobki bez limitu

Od początku 2011 r. limit 200 zł dotyczy pojedynczych umów, niezależnie od ich liczby w ciągu miesiąca. Wcześniej było to 200 zł w ciągu miesiąca.

Oznacza to, że płatnik pobiera zryczałtowany podatek od każdej z osobna umowy o wartości do 200 zł. Nawet jeśli dana osoba uzyska przychód np. z pięciu umów miesięcznie o wartości 170 zł, to od każdej z nich zapłaci 18 proc. daniny. W sumie zarabia więc 850 zł w ciągu miesiąca, a jej łączny podatek wynosi 153 zł (850 x 18 proc.).

Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne zwłaszcza dla zleceniobiorców, którzy chcą uniknąć formalności związanych z rozliczaniem. Płatnik za to uniknie biurokracji, gdyż nie musi po zakończeniu roku wystawiać informacji PIT.

Co ważne, dorosły student może osiągać z takich umów przychody dowolnej wysokości, a jego rodzice nie tracą prawa do ulgi rodzinnej. Nie wlicza się ich do limitu 3089 zł.

Są też minusy, gdyż podatku zapłaconego w formie ryczałtu nie można odzyskać w wyniku rozliczenia rocznego. Jeśli opodatkowane ryczałtem zarobki studenta wynoszą np. 5 tys. zł w ciągu roku, to zapłaci od nich łącznie 900 zł podatku. Jeśli natomiast dochody tej samej wysokości zostaną opodatkowane według skali, to podatek wyniesie 344 zł dzięki kwocie wolnej.

Możliwe błędy

Rodzice studenta, którzy korzystają z ulgi na dorosłe dziecko, nie mają natomiast pewności, czy płatnik prawidłowo zastosował opodatkowanie ryczałtem. Jeśli popełnił błąd, mogą stracić prawo do preferencji.

Ten sposób rozliczenia stosuje się tylko w umowach zawartych z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika. Jeśli więc studenta wiąże z daną firmą umowa o pracę, to nie może uzyskiwać od tego samego pracodawcy drobnych zleceń na wykonywanie czynności różniących się od obowiązków wynikających z tej umowy, które byłyby opodatkowane ryczałtem.

Często firmy zatrudniają też studentów na umowy-zlecenie na dany okres, np. cztery miesiące, a miesięczne wynagrodzenie wynosi np. 190 zł. Jeśli płatnik zastosuje wówczas ryczałt, popełni błąd, gdyż pod uwagę bierze się całość wynagrodzenia za cztery miesiące (190 zł x 4 = 760 zł).

Ryczałtu nie można też stosować, jeśli umowa przewiduje zapłatę np. 10 zł za godzinę rozdawania ulotek, a po wykonaniu zlecenia okazuje się, że wykonawcy należy się np. 130 zł. Tylko kontrakty, w których jednoznacznie określono kwotę wynagrodzenia za daną czynność (poniżej 200 zł), można rozliczyć w sposób uproszczony.

Opinia dla „Rz"

Anna Misiak doradca podatkowy w MDDP

Ryczałtowe rozliczenie zarobków studenta może być korzystne dla jego rodziców. Drobnych umów, o wartości do 200 zł, nie wlicza się do limitu rocznych dochodów pełnoletniego dziecka (3089 zł). Zdarza się jednak, że płatnik nieprawidłowo zastosuje ryczałt. Pomyłka oznacza, że student będzie musiał rozliczyć się samodzielnie według skali. Jego rodzice mogą natomiast stracić prawo do ulgi z uwagi na przekroczenie limitu. Wówczas będą musieli skorygować roczne zeznanie oraz dopłacić podatek. By zminimalizować takie ryzyko, student powinien się upewnić, w jaki sposób płatnik rozliczy jego dochody i czy po zakończeniu roku wystawiona zostanie informacja PIT-11.

Źródło: Rzeczpospolita/ Prawo, Monika Pogroszewska

lista aktualności