Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Przewodnik po cenach transferowych

Rewolucja w świecie cen transferowych trwa już 3 lata. Zainicjowane przez OECD w ramach projektu BEPS prace dotyczące wypracowania zasad służących uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD są implementowane w coraz większym stopniu do krajowych porządków prawnych. Uwaga organów w bardzo wielu jurysdykcjach w Europie i na świecie wciąż skupiona jest na cenach transferowych, a liczba kontroli podatkowych podmiotów powiązanych świadczy o silnej koncentracji legislatora na walce ze zjawiskiem przerzucania dochodów za granicę,

 

Dla wielu firm nowelizacja przepisów krajowych w zakresie cen transferowych oznacza ogromne wyzwanie dotyczące wprowadzenia istotnych zmian w zakresie prowadzonych rozliczeń wewnątrzgrupowych. Zmiany te dotyczą zarówno zakresu podmiotowego – lista podmiotów, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu wydłużyła się, jak i zakresu przedmiotowego - znacznie rozszerzony został zakres dokumentacji. Podatnicy są zobowiązani przekazywać organom skarbowym znacznie więcej szczegółowych informacji, co wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem administracyjnym z ich strony oraz koniecznością znajomości specjalistycznych pojęć z zakresu cen transferowych.

Żeby pomóc naszym klientom – szczególnie tym prowadzącym działalność w grupach kapitałowych w skali ponadnarodowej - w zakresie przygotowania się do tych zmian przygotowaliśmy „Transfer Pricing Guide” (stan prawny 17.09.2018), który powstał we współpracy z z wiodącymi firmami doradczymi w Europie. Skupiliśmy się w nim na najczęściej wybieranych w Europie przez biznes jurysdykcjach i zgromadziliśmy nie tylko najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów prawa, ale także zestaw praktycznych informacji, które dla wielu z Państwa mogą okazać się użyteczne podczas zmagania się z nowymi wyzwaniami dotyczącymi przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

 

Mamy nadzieję, że przewodnik będzie dla Państwa użyteczny. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania związane z jego treścią lub innymi zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi, prosimy o kontakt.

Renata Dłuska, partner                 

Magdalena Marciniak, Szef Zespołu Cen Transferowych    

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pobraniem "Transfer Pricing Guide", wystarczy wypełnić formularz, a materiał zostanie wysłany na Państwa adres e-mailowy:

Imię*

Nazwisko*

Adres e-mail*

Firma

Stanowisko

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. nr 101, poz. 1182) informuję, iż: - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego spółka z o.o. wskazany, jako organizator wydarzenia z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542; - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; - Wyrażona powyżej zgoda na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną może być odwołana w każdym czasie.

  * - pola wymagane