Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

07-01-2015
Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych od 2015 r.

 

Tax alert Nr 74

 

Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadza z dniem 1 stycznia 2015 r. zmiany w regulacjach w zakresie cen transferowych w ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Najistotniejsze zmiany dotyczą:
1) Rozszerzenia katalogu podmiotów powiązanych o spółki osobowe,
2) Rozszerzenia zakresu przedmiotowego w zakresie obowiązku dokumentacyjnego,
3) Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym zagranicznych zakładów polskich podatników,
4) Możliwości złożenia krajowych korekt deklaracji.

 

Rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych
Od 1 stycznia 2015 r. poszerzono definicję podmiotu powiązanego, poprzez dodanie do  katalogu takich podmiotów  jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Dla podatników oznacza to, iż od 1 stycznia 2015 r. spółki osobowe będą zobowiązane do stosowania w zawieranych transakcjach  podmiotami powiązanymi cen rynkowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego w zakresie obowiązku dokumentacyjnego
Zamiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych obejmują również wprowadzenie obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych dla:

  • umów spółek osobowych,
  • umów wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) oraz
  • umów o podobnym charakterze.

W wymienionych wyżej przypadkach obowiązek dokumentacyjny obejmie umowy, w których łączna wartość wkładów powiązanych ze sobą wspólników lub łączna wartość wspólnego przedsięwzięcia przekroczy równowartość 50.000 EUR lub 20.000 EUR (w przypadku umów ze wspólnikiem zlokalizowanym na terenie raju podatkowego).

 

Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym zagranicznych zakładów polskich podatników
Zmiany w Ustawie o CIT obejmują także poszerzenie kwestii rozliczeń dokonywanych pomiędzy spółkami a ich zagranicznymi zakładami. W związku z tym podatnicy są zobowiązani do stosowania cen rynkowych oraz przygotowania dokumentacji cen transferowych dla wewnętrznych przepływów pomiędzy podatnikiem polskim a jego zagranicznym zakładem.

 

Krajowa korekta deklaracji
Od 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały przepisy umożliwiające podatnikom korektę dochodów w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podatnikami krajowymi, w przypadku:

  • uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami krajowymi za nierynkową oraz doszacowaniu dochodu drugiej strony transakcji oraz
  • gdy podmioty krajowe same dokonają korekty deklaracji o wysokości dochodu po zakończeniu kontroli i ujawnieniu przez organy kontroli skarbowej nierynkowych cen.

Zmiany te mają na celu eliminację podwójnego opodatkowania w stosunku do transakcji zawieranych przez podmioty krajowe.

Zastosowanie zmian w Ustawie o CIT w stosunku do umów zawartych przed 1 stycznia 2015 r.


Ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów intertemporalnych odnośnie zmian w Ustawie o CIT w stosunku do transakcji zawartych przez 1 stycznia 2015 r.. MF prezentuje, dyskusyjne naszym zdaniem, stanowisko, iż organy podatkowe mogą badać rynkowy charakter warunków ustalanych w umowach spółek osobowych zawieranych przed 1 stycznia 2015 r.


Kontakt:

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:
Renatą Dłuską   Renata.Dluska@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 80
Arkadiuszem Żurawickim Arkadiusz.Zurawicki@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 84
Magdaleną Marciniak  Magdalena.Marciniak@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 89
lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

 


****
Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

lista aktualności