Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-01-2016
Klauzula obejścia prawa - projekt zmian Ordynacji podatkowej

 

Rząd zaprezentował projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający generalną klauzulę obejścia prawa, która ma wejść w życie w I lub II kwartale 2016 roku.

 

Klauzula pozwala organom podatkowym zakwestionować skutki podatkowe czynności dokonanych przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Wg projektu,  czynność taka będzie miała miejsce, gdy pozostałe – inne niż podatkowe – cele czynności będą uznane za mało istotne.

 

Klauzula będzie mogła być zastosowana, gdy korzyść podatkowa (określana jako brak powstania obowiązku podatkowego,  odsunięcie w czasie lub obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego,  podwyższenie nadpłaty lub zwrotu podatku) wynikająca z danej czynności lub ich zespołu, przekroczy 100 tys. zł w danym okresie rozliczeniowym.

 

Projekt zakłada również zmiany w zakresie interpretacji podatkowych, jak i ochrony wynikającej z zastosowania się do uzyskanych interpretacji indywidualnych. Interpretacje te nie będą wydawane, a wydane już przestaną wywoływać jakiekolwiek skutki w zakresie w jakim dotyczą unikania opodatkowania.

 

Przewidziana jest możliwość wystąpienia do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej w zakresie planowanych lub już podjętych działań. W przypadku uzyskania w/w opinii klauzula nie będzie stosowana. Opłata za wydanie ww. opinii ma wynosić 20 tys. zł.

 

Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych, aczkolwiek z jego uzasadnienia wynika, że klauzula będzie stosowana do korzyści „zaistniałych” po jej wejściu w życie, nawet jeżeli czynność (transakcja) została dokonana przed nowelizacją.

 

Będziemy Państwa informować o postępach prac legislacyjnych.

 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

 

Justyna Bauta - Szostak        tel. + 48 22 322 68 88

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

 

 

Pliki do pobrania
lista aktualności