Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

23-10-2017
JESZCZE TYLKO TYDZIEŃ POZOSTAŁ NA ZŁOŻENIE PIERWSZYCH POWIADOMIEŃ CBC PRZEZ PODMIOTY WCHODZĄCE W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

Jeżeli Spółka:

·         posiada siedzibę lub zarząd w Polsce, bądź działa za pośrednictwem zakładu na terytorium Polski, oraz

·         wchodzi w skład grupy kapitałowej, która jest objęta obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów w innym państwie lub terytorium tzw. raportu CBCR (czyli tzw. "informacji o grupie podmiotów powiązanych") za 2016 rok gdzieś na świecie (czyli wtedy kiedy skonsolidowane przychody Grupy przekroczą 750 mln EUR).

posiada obowiązek złożenia powiadomienia CBC, czyli powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania „informacji o grupie podmiotów” już za 2016 rok.

Termin na złożenie pierwszych powiadomień CBC za 2016 rok przypada na 31 października
2017 r.
, czyli już za kilka dni! Termin ten dotyczy podmiotów,których sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku i zakończył się 31 grudnia 2016 r., czyli w terminie 10 miesięcy od końcu roku sprawozdawczego (termin dla okresu przejściowego).

Powiadomienie CBC należy złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wersji elektronicznej (w formacie XML) za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub w formie pisemnej na adres Ministerstwa Finansów.

Niezłożenie powiadomienia CBC może wiązać się z sankcjami w postaci kary pieniężnej nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do wysokość nieprzekraczającej 1 000 000 zł.

Najczęstsze problemy i wątpliwości, na które napotykają spółki związane są z właściwym identyfikowaniem swoich obowiązków w zakresie tego powiadomienia dotyczą m.in. czy w ogóle to powiadomienie należy tworzyć, w jakiej formie należy je przygotować, w jakim terminie, jaką treść powinno powiadomienie zawierać.

Jeżeli zidentyfikujecie Państwo potrzebę naszego wsparcia w tym zakresie, prosimy o kontakt.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renatą Dłuską           tel. + 48 322 68 80,

Magdaleną Marciniak tel. + 48 22 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności