Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

25-09-2017
NADCHODZI TERMIN NA ZŁOŻENIE PIERWSZYCH POWIADOMIEŃ CBC PRZEZ PODMIOTY WCHODZĄCE W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

Uchwalona w marcu br. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wprowadziła dodatkowy obowiązek raportowania dla podmiotów należących do grup kapitałowych, posiadających siedzibę lub zarząd w Polsce, bądź działających za pośrednictwem zakładu na terytorium Polski.

Obowiązek ten dotyczy złożenia powiadomienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o przygotowywanej w grupie „informacji o grupie podmiotów” (z ang. Country-by-Country reporting), tzw. powiadomienia CBC.

Konieczność złożenia powiadomienia CBC dotyczy wyłącznie podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów w innym państwie lub terytorium. Niezłożenie powiadomienia CBC może wiązać się z sankcjami w postaci kary pieniężnej nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do wysokości nieprzekraczającej 1 000 000 zł.

Powiadomienie CBC będzie zawierać informacje:

1) określające jaką rolę pełni podmiot w grupie – czy jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów,

2) wskazujące jednostkę z grupy kapitałowej, zobowiązaną do złożenia raportu wraz ze wskazaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

W okresie przejściowym termin na złożenie pierwszego powiadomienia CBC wynosi 10 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego.

Okres przejściowy dotyczy sprawozdawczego roku obrotowego, który zaczął się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r.

W związku z tym, podmioty których sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku i zakończył się 31 grudnia 2016 r.zobowiązane będą złożyć powiadomienie CBC dotyczące roku 2016 do końca października 2017 r.

Wzór powiadomienia CBC w wersji roboczej wraz z instrukcją można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Obowiązująca wersja powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego nie została jeszcze opublikowana.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renatą Dłuską     tel. + 48 322 68 80

Magdaleną Marciniak tel. + 48 22 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności