Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

25-08-2017
Żądanie przedstawienia informacji organom w zakresie transakcji ujętych w JPK

W ostatnim czasie przedsiębiorcy otrzymują od organów administracji skarbowej, jak również jednostek Ministerstwa Finansów pisma, w których organy te zwracają się z żądaniem przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących transakcji ujawnionych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Z naszej praktyki wynika, iż w pismach tych niejednokrotnie brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej, a jeżeli jest już ona powołana to bardzo często żądania organów wykraczają poza zakres przewidziany przepisami Ordynacji Podatkowej. Zdarza się również, iż dane, o których przekazanie proszą organy podatkowe mają służyć nie tym organom, lecz innym urzędom i agencjom państwowym.

Co do zasady, organy podatkowe mogą wezwać przedsiębiorców do przedstawienia określonych dokumentów m.in. w ramach tzw. kontroli krzyżowej. Może być ona jednak przeprowadzona w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego dotyczącego kontrahenta przedsiębiorcy. W wezwaniu takim powinna być wskazana podstawa prawna i krótkie uzasadnienie żądania określonych dokumentów.

Podobnie, organy podatkowe mogą weryfikować dokumenty podatnika, prowadząc u niego czynności sprawdzające – mają one jednak limitowany zakres, tj. mogą dotyczyć np. terminowości składania deklaracji i wpłacania podatków, stwierdzenia formalnej poprawności dokumentów czy też ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

W naszej praktyce spotykamy się także z przypadkami, w których organy podatkowe proszą o przedstawienie określonych danych, które są niezbędne np. do dokonania porównania cen w toku postępowania dotyczącego nieznanego danemu przedsiębiorcy podatnika.

Pismo, w którym nie została powołana żadna podstawa prawna nie wymaga, w naszej ocenie, odpowiedzi.

Ponieważ jednak nieudzielenie odpowiedzi może skutkować nałożeniem kary porządkowej w wysokości do 2.800 zł rekomendujemy każdorazową weryfikację zasadności żądania danych przez organ. Stąd też, sugerujemy, aby w przypadku otrzymania pisma zawierającego żądanie przekazania danych organom podatkowym, skontaktowali się Państwo ze swoim doradcą podatkowym, w celu ustalenia konieczności udzielenia organowi odpowiedzi na zadane pytania w Państwa indywidualnej sprawie i zakresu ewentualnej odpowiedzi.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Alicją Sarna , tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności