Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

18-08-2017
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA/ODLICZENIE WPŁATY NA NOWE ŚRODKI TRWAŁE ZA 100 000 zł ROCZNIE

Od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w ustawach o podatkach dochodowych umożliwiające przedsiębiorcom:

 

1.    dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych do wysokości 100.000 zł rocznie, pod warunkiem że:  

a)    środki trwałe należą do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (nie dotyczy m.in. nieruchomości i środków transportu);

b)    są nabyte fabrycznie nowe;

c)    indywidualnie lub łącznie mają wartość początkową co najmniej 10.000 zł (w przypadku kilku środków trwałych, wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3.500 zł);

lub

 

2.    zaliczenie do kosztów podatkowych wpłat na poczet przyszłego nabycia takich środków trwałych, do wysokości 100.000 zł rocznie.

 

Preferencje łącznie nie mogą przekroczyć 100.000 zł w roku i mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. lub dokonanych od tego dnia wpłat.  

 

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Rafał Kran tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności