Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

09-08-2017
Programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe – istotne zmiany w opodatkowaniu

1.    Planowane zmiany w 2018 r.

 

Zgodnie z projektem zmian w ustawie o PIT, dochody uzyskane z programów motywacyjnych nieskutkujących nabyciem akcji nie będą opodatkowane wg stawki 19% (jako przychód z kapitałów pieniężnych), ale wg skali podatkowej (do 32%).

Zmiany te mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

2.    Komunikat Dyrektora KAS

 

Dyrektor KAS opublikował komunikat o możliwości stosowania klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (klauzula GAAR) do programów motywacyjnych dla pracowników, w ramach których następuje wypłata rozliczenia pieniężnego opartego o pochodny instrument finansowy.

W komunikacie podkreślono, że programy te mogą być oceniane przez administrację podatkową jako „wypłata nagrody pieniężnej ze stosunku pracy sztucznie ukrytej w realizacji instrumentu finansowego”, realizowana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej (podatek od przychodów kapitałowych  19% zamiast stawki właściwej dla dochodów ze stosunku pracy).

Zdaniem resortu finansów, jest to sprzeczne z celem i przedmiotem ustawy o PIT, co uzasadnia potencjalną możliwość zastosowania przepisów klauzuli GAAR do oceny skutków wypłat z tego rodzaju programów motywacyjnych.

Komunikat dotyczy aktualnego stanu prawnego.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Anną Misiak , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności