Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

31-07-2017
Klauzula nieruchomościowa i zwolnienie dla dywidend - proponowane zmiany

Opublikowany w lipcu 2017 roku projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych przewiduje m.in. rozszerzenie stosowania tzw. klazuli nieruchomościowej obowiązującej w Polsce od 2017 roku oraz ograniczenie tzw. zwolnienia partycypacyjnego dotyczącego dywidend.

 

       1.        Dochody ze zbycia udziałów (akcji) w tzw. spółkach nieruchomościowych (których majątek obejmuje głównie nieruchomości - więcej niż 50% aktywów) podlega opodatkowaniu w Polsce.

Opodatkowaniem w Polsce mają być objęte również należności będące następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, takie jak na przykład dochody z:

i.      umorzenia udziałów;

ii.     likwidacji osoby prawnej;

iii.    wystąpienia ze spółki osobowej;

iv.    zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej.

       2.        Zakres zwolnienia partycypacyjnego ma być ograniczony do  dywidend i innych wypłat z zysku osób prawnych. Zwolnienie nie będzie dotyczyć  m.in.  umorzeń udziałów (akcji) lub likwidacji spółek.  

 

Powyższe zasady mogą być korygowane postawnowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli będą mieć zastosowanie w sprawie.

 

Według projektu zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Moniką Dziedzic , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności