Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

28-07-2017
Nowe opodatkowanie nieruchomości

Opublikowany w lipcu 2017 roku projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych przewiduje rewolucyjne zmiany. Wprowadza się m.in. nowe opodatkowanie właścicieli nieruchomości komercyjnych.  Podstawowe założenia:

 

1.    Podatnicy: właściciele oraz podmioty dokonujące odpisów amortyzacyjnych (np. w przypadku leasingu finansowego) oraz podmioty zwolnione z CIT (np. fundusze inwestycyjne) z tytułu następujących nieruchomości komercyjnych o wartości początkowej większej niż 10 mln zł:

i.      budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako:

·         centra handlowe,

·         domy towarowe,

·         samodzielne sklepy i butiki,

·         pozostałe handlowo-usługowe,

ii.     budynki biurowe sklasyfikowane jako budynki biurowe, z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej.

2.    Podstawa opodatkowania: wartość początkowa wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie ewidencji środków trwałych.  

3.    Stawka podatku: 0,042% miesięcznie / 0,5 % rocznie.

4.    Podatek będzie należny tylko wtedy, gdy kwota wyliczona według powyższych zasad będzie mniejsza niż CIT wyliczony według zasad ogólnych.

 

Według projektu zmiany mają wejść w życie, dla podatników o roku podatkowym równym kalendarzowemu, od 1 stycznia 2018 roku.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Moniką Dziedzic , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności