Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

26-07-2017
Dochody kapitałowe opodatkowane CIT odrębnie od innych dochodów

Opublikowany w lipcu 2017 roku projekt zmiany ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych przewiduje rewolucyjne zmiany, w tym samodzielne opodatkowane dochodów kapitałowych – nowe źródło przychodów.  Podstawowe założenia:

 

1.    Podatnicy CIT będą musieli ustalić i opodatkować odrębnie dochody kapitałowe. Dochód z pozostałej działalności będzie wyliczany oddzielnie.

2.    Jeżeli podatnik CIT będzie osiągał dochód z  obu źródeł przychodów, to przedmiotem podatku będzie łączny dochód. Jeżeli natomiast w jednym ze źródeł powstanie strata, to nie będzie mogła ona być łączona (kompensowana) z dochodem w drugim źródle. W rezultacie przedmiotem podatku będzie dochód  z jednego źródła. Strata z drugiego źródła będzie mogła obniżyć dochód z tego samego źródła powstały w pięciu kolejnych latach podatkowych (jednak nie więcej niż 50% straty w jednym roku podatkowym).

3.    Przychody kapitałowe to m.in:

i.      dywidendy;

ii.     przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych (również SKA), w tym z połączenia lub podziału;

iii.    przychody z posiadanych  udziałów lub akcji;

iv.    przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej (również SKA) wkładu niepieniężnego i objęcia udziałów/akcji;

v.     przychody ze zbycia wierzytelności, w tym wierzytelności własnych zaliczonych wcześniej do przychodów opodatkowanych CIT;

vi.     przychody z papierów wartościowych;

vii.   przychody z pochodnych instrumentów finansowych;

viii.  przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

4.    Nie zmienią się zasady opodatkowania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, od których podatek jest pobierany przez płatników z zastosowaniem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%, np. dywidendy.

Według projektu zmiany mają wejść w życie, dla podatników o roku podatkowym równym kalendarzowemu, od 1 stycznia 2018 roku.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Moniką Dziedzic , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności