Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

18-07-2017
NOWY OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY - CIT-TP

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wymogi dokumentacyjne z zakresu cen transferowych. Jednym z nich jest obowiązek złożenia przez podatnika wraz z rocznym zeznaniem podatkowym formularza CIT-TP. Obowiązek ten dotyczy podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczyły próg 10 mln euro.

W dniu 8 czerwca 2017 r., wraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, opublikowana została ostateczna wersja sprawozdania CIT-TP.

Formularz CIT-TP będzie narzędziem umożliwiającym organom podatkowym typowanie podmiotów do kontroli.

Uzupełnienie formularza CIT-TP, który obejmuje ponad 140 pozycje, wymaga od podatnika podania informacji m.in. na temat grupy kapitałowej, do jakiej należy podmiot, rodzajów powiązań, liczby podmiotów powiązanych, z którymi zawierane były transakcje, przeprowadzonych restrukturyzacji, a także transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi (m.in. wskazanie ich wartości netto oraz kodów państw siedziby stron transakcji). Wartości transakcji należy podawać w ujęciu rachunkowym, posługując się wartościami z ksiąg.

W wielu przypadkach uzupełnienie sprawozdania CIT-TP może wymagać również szczegółowej, a nawet specjalistycznej wiedzy z zakresu cen transferowych, która jest niezbędna między innymi, aby określić profil funkcjonalny podatnika lub zidentyfikować przeprowadzone restrukturyzacje.

Należy również mieć na uwadze kwestie dotyczące odpowiedzialności za niezłożenie formularza CIT-TP lub przedstawienie w nim obrazu podatnika niezgodnego z rzeczywistością. Działanie takie może wiązać się z zastosowaniem sankcji wynikających z kodeksu karnego skarbowego.

Prawidłowe wypełnienie formularza CIT-TP może ograniczyć u podatnika ryzyko kontroli rozliczeń dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Warto zatem już teraz zadbać o proces jego przygotowania, także od strony technicznej, np. poprzez dostosowanie systemów księgowych i grupowanie transakcji zgodnie z założeniami formularza.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Alicją Sarna tel. + 48 22 322 68 88,

Magdaleną Marciniak tel. + 48 22 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności