Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

13-07-2017
CFC w Polsce – spodziewane zmiany

Opublikowany w lipcu 2017 roku projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych przewiduje rewolucyjne zmiany, w tym te dotyczące opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) jak na przykład:

1.    Zagraniczna spółka będzie uznana za kontrolowaną gdy podatnik posiada w niej ponad 50% udziałów w kapitale lub 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Propozycję tę należy ocenić na pozytywnie, gdyż obecne przepisy ustanawiają granicę 25% udziałów.

 

2.    Powyższy warunek posiadania 50% udziałów zostanie spełniony również, jeżeli podatnik będzie posiadał ponad 50% udziałów w zagranicznej spółce wraz z podmiotem powiązanym. Przez podmiot powiązany ma się uważać, osobę prawną, spółkę osobową albo osobę fizyczną, z którą podatnik jest powiązany kapitałowo (wg. kryterium 25%).

 

3.    Zmienić się ma katalog przychodów pasywnych decydujących o opodatkowaniu wspólnika zagranicznej spółki kontrolowanej, w taki sposób, że zaliczy się do nich również przychody z części odsetkowej przy leasingu finansowym, przychody z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub co trudniejsze w interpretacji, innej działalności finansowej.

 

4.    Ulegnie obniżeniu współczynnik przychodów pasywnych spółki zagranicznej jaki decyduje o opodatkowaniu, a który ma wynosić 33%. Obecnie jest to 50%.

 

5.    Zmienić się ma sposób określenia podatku jaki spółka zagraniczna płaci w kraju swojej rezydencji, tak aby uznać ją za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Obecnie spółki opodatkowane w kraju swojej rezydencji podatkowej stawką podatku wyższą niż 14,25% nie są uznawane za zagraniczne spółki kontrolowane. Po zmianie wystarczy, aby podatek zapłacony przez zagraniczną spółkę był niższy niż podatek, jaki zagraniczna spółka zapłaciłaby gdyby rozliczała się w Polsce.

 

6.    Spółka osobowa również będzie mogła być zagraniczną spółką kontrolowaną.

 

7.    Okoliczność wyłączająca opodatkowanie wspólnika w Polsce w postaci prowadzenia przez zagraniczną spółkę tzw. rzeczywistej działalności gospodarczej ma zostać zmodyfikowana tak, że koniecznym ma być prowadzenie przez tę spółkę istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej, czego nie wymagają obecnie obowiązujące przepisy. W projekcie brak definicji terminu „istotnej”.

 

8.    Zniesiony ma być poziom przychodów, poniżej których nie uznaje się zagranicznej spółki za kontrolowaną. Obecnie jeżeli zagraniczna spółka osiąga przychody poniżej 250.000 euro rocznie to polski udziałowiec nie zapłaci podatku od CFC. Oznacza to, że również spółki zagraniczne o niewielkich przychodach będą musiały być ocenione pod względem podatku CFC i najprawdopodobniej opodatkowane.

Według projektu zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Moniką Dziedzic , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności