Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

14-06-2017
KONWENCJA PARYSKA – NIE WSZYSTKIE NOWE ROZWIĄZANIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ POLSKICH PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW

Podpisana 7 czerwca 2017 r. Konwencja Paryska przeciw unikaniu opodatkowania będzie podstawą do zmian w stosowaniu szeregu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania [UPO] zawartych przez Polskę. Nie oznacza to jednak, że nowe rozwiązania wprowadzone przez Konwencję w każdym przypadku zdarzenia międzynarodowego będą mieć zastosowanie w pełnym zakresie.

Poszczególne państwa – sygnatariusze Konwencji określiły, w stosunku do których UPO chciałyby stosować Konwencję, a do których UPO nie oraz zastrzegły, których przepisów Konwencji stosować nie chcą lub w jakim zakresie stosowanie Konwencji chcą zmienić/ograniczyć.

Najciekawsze decyzje podjęte przez Polskę w zakresie stosowania Konwencji:

1)    przepisy dotyczące spółek osobowych i innych podmiotów transparentnych podatkowo (podmiotów hybrydowych) będą stosowane w całości;

2)    przepisy dotyczące porozumiewania się w sprawie ustalenia rezydencji podatkowej będą stosowane całości (postanowienia te obowiązują już w większości UPO zawartych przez Polskę);

3)    Polska wybrała metodę kredytu podatkowego, jako podstawową metodę unikania opodatkowania, oraz metodę zwolnienia z progresją do dochodu zwolnionego w kraju rezydencji;

4)    Polska wprowadziła klauzulę ograniczania korzyści umownych jako minimalny standard UPO. Doprecyzowanie postanowień klauzuli nastąpi na etapie negocjacji poszczególnych UPO;

5)    obniżona stawka podatku u źródła lub zwolnienie, mające ewentualnie zastosowanie do dywidend, będą uzależnione od posiadania udziałów w podmiocie wypłacającym dywidendę nieprzerwanie przez 365 dni. W tym zakresie można spodziewać się zmian w umowach m.in. z Francją, Hiszpanią, Szwecją;  

6)    przepisy o tzw. klauzuli nieruchomościowej zostaną zmienione w ten sposób, że obejmą zbycie udziałów i praw w spółce osobowej, jeżeli w ciągu ostatnich 365 dni wartość tych udziałów (praw) pochodziła w co najmniej 50% pośrednio lub bezpośrednio z nieruchomości;

7)    przepisy zmierzające do przeciwdziałania unikaniu powstania (opodatkowania) tzw. stałego zakładu, wraz z definicją osoby blisko powiązanej, nie będą stosowane przez Polskę;

8)    Polska nie będzie stosować przepisów dotyczących korekty współzależnej cen transferowych, w odniesieniu do UPO zawierających już przepisy o takiej korekcie. 

Stosowanie Konwencji do konkretnej UPO nastąpi, gdy Konwencja zostanie podpisana i ratyfikowana przez oba zainteresowane państwa i tylko w takim zakresie, w jakim oba Państwa wyraziły zgodę na stosowanie Konwencji. Dla przykładu, może to oznaczać, że zastrzeżenie przez Polskę stosowania przepisów o zapobieganiu unikania powstawania zakładu podatkowego, uniemożliwi stosowanie przez jakiekolwiek inne państwo tych przepisów w relacjach z Polską (polskimi rezydentami).

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Moniką Dziedzic ,

Bartoszem Głowackim Bartosz.Glowacki@mddp.pl, tel. + 48 22 322 68 88
lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności