Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

09-06-2017
KONWENCJA PARYSKA PRZECIW UNIKANIU OPODATKOWANIA PODPISANA I OCZEKUJE NA RATYFIKACJĘ

7 czerwca 2017 r. Polska przystąpiła do wielostronnej Konwencji mającej na celu usprawnienie działania organów podatkowych Państw Członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Mesures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting.

Głównym celem Konwencji jest dostosowanie dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) do standardów wypracowanych w ramach programu OECD wymierzonego w międzynarodowe unikanie opodatkowania (tzw. BEPS) bez konieczności renegocjacji i indywidualnych zmian poszczególnych umów.

W tym zakresie Konwencja zawiera dwa rodzaje norm – tzw. normy minimalnego standardu, których stosowanie/implementacja przez strony Konwencji są obowiązkowe oraz wytyczne, których implementacja nie jest obowiązkowa. 

Konwencja wprowadza m.in. zmiany zmierzające do:

1)    ograniczenia stosowania korzyści wynikających z dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w okolicznościach uznanych za unikanie opodatkowania,

2)    przeciwdziałania unikaniu powstania (opodatkowania) tzw. stałego zakładu,

3)    przeciwdziałania wykorzystywaniu tzw. instrumentów hybrydowych,

4)    usprawnienia rozwiązywania sporów w zakresie międzynarodowago unikania opodatknowania.

Aby Konwencja weszła w życie musi zostać ratyfikowana przez co najmniej 5 państw - sygnatariuszy. Stosowanie postanowień Konwencji do UPO zawartej pomiędzy dwoma państwami nastąpi jeżeli Konwencja zostanie podpisana i ratyfikowana przez oba zainteresowane państwa.

Wśród państw, względem których Konwencja znajdzie zastosowanie w relacjach z Polską są m.in. Francja, Luksemburg, Cypr, Malta, Hiszpania, Dania, Wielka Brytania. Na liście umów objętych stosowaniem Konwencji aktualnie nie ma m.in. umowy z Niemcami i Holandią (Holandia nie zgłosiła umowy z Polską do objęcia MLI).

 

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Moniką Dziedzic , tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności