Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

27-03-2017
NOWE ZASADY KONTROLI CEN TRANSFEROWYCH

Od 1 marca 2017 r. działa Krajowa Administracja Skarbowa i obowiązują nowe zasady przeprowadzania kontroli podatników. Dla podatników, u których kontrola obejmuje ceny transferowe kluczowe są dwie kwestie:

1.    brak uprzedniego zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli, oraz

2.    możliwości żądania od podatników dokumentów, nawet za okresy nieobjęte kontrolą.

Ad.1. Przed dniem 1 marca 2017 r. organy kontroli skarbowej miały obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Takie zawiadomienie podatnik otrzymywał na 7 do 30 dni przed wszczęciem kontroli. Dopiero po upływie tego okresu organ wręczał kontrolowanemu postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Jeżeli urząd kontroli skarbowej chciał wszcząć kontrolę szybciej, musiał się na to zgodzić podatnik. Podatnik miał zatem czas na przygotowanie się do kontroli, uporządkowanie ksiąg, itp. W przypadku konieczności przedłożenia dokumentacji cen transferowych (na co, zgodnie z przepisami, podatnik ma 7 dni od daty doręczenia wezwania przez organ), uwzględniając okres od dnia zawiadomienia przez organ o zamiarze wszczęcia kontroli do dnia jej wszczęcia, podatnicy mieli dodatkowy czas na przygotowanie się do kontroli.

Obecnie, kontrola celno-skarbowa zostaje wszczęta w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Tego samego dnia kontrolujący mogą już wyznaczyć termin do przedstawienia dokumentacji cen transferowych.

Podatnicy nie mają już zatem dodatkowego czasu na przygotowanie dokumentów na potrzeby kontroli, a sporządzenie rzetelnej i kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni jest w praktyce niemożliwe. Jest to więc zmiana, która zmusza podatników do wcześniejszego przygotowania się do ewentualnej kontroli oraz sporządzenia dokumentacji z wyprzedzeniem, aby w dniu wszczęcia kontroli dokumentacja była gotowa do przedstawienia organom.

Ad.2. Zgodnie z nowymi przepisami, organ kontrolujący ma teraz prawo żądania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, także za okres inny niż okres objęty kontrolą, jeżeli nie upłynął jeszcze termin więc przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że organ kontrolujący może żądać od podatnika przedstawienia dokumentacji cen transferowych nie tylko za rok objęty kontrolą celno-skarbową, ale również za inne lata, jeżeli uzna, że są one związane z przedmiotem prowadzonej kontroli. W praktyce oznacza to, że należy z wyprzedzeniem przygotować się do ewentualnej wizyty organów podatkowych i posiadać dokumentację cen transferowych za wszystkie lata, które mogą podlegać kontroli.

Dodatkowo, mając na uwadze rozszerzone od 1 stycznia 2017 r. obowiązki dokumentacyjne, należy pamiętać, że ich wypełnienie wymagać będzie od podatnika poświęcenia znacznie więcej czasu i zaangażowania. Warto zatem już teraz wypełnić obowiązki dokumentacyjne za lata 2011-2016, aby bez pośpiechu przygotować kompletną dokumentację cen transferowych za rok 2017.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Alicją Sarna tel. + 48 22 322 68 88,

Magdaleną Marciniak tel. + 48 22 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności