Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

01-12-2016
SKALA PODATKOWA W PIT i ZALICZKI OD 1 STYCZNIA 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się:

1.         skala podatkowa PIT,

2.         zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek,

3.         zasady ustalania zaliczek na PIT od dochodów opodatkowanych progresywnie.

 

1.     Nowa skala podatkowa

 

Do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2017 r. zastosowanie znajdzie zmodyfikowana skala podatkowa, która wprowadza wyższe obciążenia podatkowa dla podatników osiągających dochody roczne przekraczające 85.528 zł.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

2.     Nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek

 

Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym, będzie ustalana w zależności od wysokości rocznej podstawy obliczenia podatku wg następującego wzoru:

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota wolna od podatku w 2017 r.

do 6.600 zł

1.188 zł

powyżej 6.600 zł do 11.000 zł

od 1.188 zł do 556,02 zł

powyżej 11.000 zł do 85.528 zł

556,02 zł

powyżej 85.528 zł do 127.000 zł

od 556,02 zł do 0 zł

powyżej 127.000 zł

brak kwoty wolnej od podatku

 

 

 

3.     Obliczanie zaliczek PIT w trakcie roku podatkowego

 

Przy obliczaniu zaliczek od dochodów uzyskiwanych w 2017 r.:

·                w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł rocznie;

·                w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

 

Powyższa reguła znajdzie zostanie zarówno w odniesieniu do zaliczek od przychodów ze stosunku pracy, jak również do zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanych wg skali podatkowej.

 

W przypadku zaliczek od dochodów ze stosunku pracy:

·         pracodawca będzie uprawniony do zmniejszenia miesięcznej zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, gdy dochody podatnika nie przekroczą 85.528 zł;

·         w przypadku przekroczenia przez dochody kwoty 85.528 zł, pracodawca będzie naliczał zaliczki bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek;

·         pracodawca nie będzie stosował pomniejszania zaliczki, niezależnie od kwoty dochodów uzyskiwanych przez pracownika, jeżeli otrzyma od pracownika oświadczenie, że za dany rok jego przewidywane dochody przekroczą kwotę 85 528 zł.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anną Misiak tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności