Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

30-11-2017
NOWELIZACJA CIT – ZMIANY W CENACH TRANSFEROWYCH

Po rewolucyjnych zmianach w zakresie cen transferowych, które zostały wprowadzone w ramach nowelizacji CIT obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., w 2018 r. podatników również czekają nowości w tym zakresie. Projekt gruntownej nowelizacji ustawy o CIT został podpisany przez Prezydenta 22 listopada br.

 

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza zmiany w zakresie:

 

Braku limitowania wydatków na usługi niematerialne w przypadku zawarcia APA

 

Uchwalona zmiana przewiduje możliwość zaliczania całości wydatków na wartości niematerialne i prawne do kosztów uzyskania przychodu tylko w przypadku zawarcia przez podatnika uprzedniego porozumienia cenowego z Szefem KAS (APA).

 

Zasadę tę będzie można stosować do okresu obowiązywania APA, jak również roku podatkowego wydania decyzji i poprzedniego roku podatkowego.

 

Zniesienia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji objętych decyzją APA

 

Zmiana przepisów w tym zakresie wprowadza kolejną korzyść dla podatników z posiadania uprzedniego porozumienia cenowego. APA stanowi efektywny sposób zmniejszenia ryzyka podatkowego, a od 1 stycznia 2018 r. dodatkowo znosi obowiązki dokumentacyjne w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym analizy porównawczej, dla podatników którzy otrzymają od Szefa KAS decyzję w sprawie porozumienia w zakresie transakcji objętych tym porozumieniem.

 

Rynkowości transakcji w podatkowych grupach kapitałowych

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylony został przepis, na podstawie którego spółki tworzące PGK mogły ustalać między sobą warunki transakcji odbiegające od warunków, jakie stosowałyby podmioty niezależne. Oznacza to, że podmioty wchodzące w skład PGK  będą od 1 stycznia 2018 r. musiały zadbać o rynkowość warunków transakcji realizowanych pomiędzy sobą.

 

Ponadto, nowelizacja wprowadza wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK. Obowiązek ten stosować się będzie wyłącznie do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej a podmiotami powiązanymi spoza grupy.

 

Wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych podmiotów powiązanych wyłącznie poprzez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 

Z przepisów TP zostały wyłączone podmioty, w przypadku których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za podmioty powiązane jest fakt, że udziały w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renatą Dłuską  tel. + 48 22 322 68 80,

Magdaleną Marciniak  tel. + 48 22 322 68 84

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności