Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-12-2017
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CFC OD 2018 R.
1 stycznia 2018 roku wejdą w życie przepisy zmieniające zasady opodatkowania dochodów tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych [CFC]. Najważniejsze z nich to:
 
1. zwiększenie wysokości udziału w zagranicznej spółce z siedzibą w Unii Europejskiej lub w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, powodującego, przy wystąpieniu innych okoliczności, uznanie jej za CFC, do ponad 50% (z dotychczasowych 25%), w tym posiadanego wspólnie z podmiotami powiązanymi;
 
2. udział przychodów pasywnych w ogóle przychodów spółki zagranicznej, powodujący, przy wystąpieniu innych okoliczności, uznanie spółki zagranicznej za CFC, zostaje obniżony z 50% do 33%;
 
3. katalog przychodów pasywnych CFC został poszerzony o:
 
a. przychody z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
b. przychody z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub gdy wartość ta jest znikoma;
 
4. dodano wymóg, by rzeczywista działalność gospodarcza spółki zagranicznej, stanowiąca przesłankę zwolnienia od opodatkowania dochodów podatkiem CFC, była istotna;
 
5. nominalna stawka podatku obowiązującego w kraju CFC przestaje mieć znaczenie dla oceny statusu CFC – podatek dochodowy w kraju CFC musi być faktycznie zapłacony i w praktyce nie może być niższy, niż połowa polskiego CIT, aby nie powstał obowiązek zapłaty podatku CFC przez polskiego wspólnika;
 
6. zniesiono zwolnienie od opodatkowania podatkiem CFC w stosunku do spółek zagranicznych o przychodach nieprzekraczających 250 000 EUR,
 
7. zniesiono zwolnienie od opodatkowania podatkiem CFC dla spółek spoza EU i EOG, o dochodowości z rzeczywistej działalności gospodarczej nieprzekraczającej 10%.
 
W związku z powyższym zalecamy ocenić, czy i jak zmienione przepisy wpłyną na Państwa struktury międzynarodowe. Powyżej jedynie sygnalizujemy wybrane zmiany, dlatego specjaliści MDDP chętnie omówią z Państwem szczegółowo nowe regulacje, które będą obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.
 
*****
W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:
 
 Moniką Martą Dziedzic                 Bartoszem Głowackim
Monika.Dziedzic@mddp.pl       Bartosz.Glowacki@mddp.pl
 tel. + 48 22 322 68 88                  tel. + 48 22 322 68 88
 
lub Państwa doradcą ze strony MDDP.
Pliki do pobrania
lista aktualności