Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej


Skomplikowany status podatkowy jednostek samorządu terytorialnego powoduje, że gminy mają trudności z rozliczaniem podatku VAT jaki płacą przy nabyciu towarów i usług.

Przez wiele lat przyjmowano, że w odniesieniu do większości zakupów gminom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wliczonego w cenę nabywanych towarów i usług. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zawiłe i niejasne przepisy, które organy podatkowe interpretują na korzyść fiskusa, a skutkiem to, że gminy nie odzyskują podatku VAT lub odzyskują go w bardzo ograniczonym zakresie, co prowadzi do realnego obciążenia ich budżetu.
Opieranie się wyłącznie na interpretacjach wydawanych przez Ministerstwo Finansów często skutkuje tym, że podatek odzyskiwany jest w kwotach niższych niż to możliwe.
Zespół prawny i podatkowy MDDP świadczy usługi związane z optymalizacją rozliczeń podatku VAT przez gminy i ich jednostki oraz spółki komunalne. Nasza pomoc obejmuje m.in.:

  • obsługę prawną procesu odzyskania podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych,
  • doradztwo przy inwestycjach planowanych w przyszłości.

 

Prowadzimy pełną obsługę procesu odzyskania podatku VAT zapłaconego przez gminę w przeszłości, od przygotowania korekt deklaracji, po reprezentację przed organami podatkowymi i przed sądem.

 

Ponieważ wiele kwestii związanych z rozliczeniami podatku VAT przez samorządy nadal budzi wątpliwości, przygotowując gminę do procesu zwrotu nadpłaconego podatku VAT przykładamy niezwykłą wagę do bezpieczeństwa podatkowego gminy i jej jednostek tak, aby zastosowane rozwiązania nie zostały zakwestionowane w trakcie kontroli. Proces obsługi zwrotu VAT obejmuje kilka etapów. W zależności od Państwa preferencji, nasze wsparcie może obejmować wszystkie lub kilka z nich: 

 

 

Kontakt: