Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Nasi konsultanci z grupy doradztwa do spraw VAT swoje doświadczenie zdobywali pracując w największych światowych firmach doradczych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wielu z nich jest uznanymi autorytetami w zakresie podatku VAT, autorami komentarzy i artykułów w prasie specjalistycznej, krajowej i zagranicznej. Doradzają podmiotom z różnych sektorów gospodarki a w szczególności ich usługi obejmują:

Analizy i opinie
Przygotowujemy opinie i analizy dotyczące zarówno bieżącej jak i planowanej działalności gospodarczej. Pomagamy przy określeniu najlepszej struktury biznesowej, przy konstruowaniu umów i wspieramy w negocjacjach z kontrahentami. Analizujemy konsekwencje prowadzenia działalności w innych państwach, w których działają nasi Klienci, pod kątem podatku VAT.

Przeglądy podatkowe i due diligence
Przeprowadzamy przeglądy obejmujące ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikację ryzyk, analizę procedur i procesów wpływających na podatkową sytuację przedsiębiorstw. Doradzamy w optymalizacji rozliczeń podatkowych, przygotowaniu podatników do zmian przepisów oraz uzyskaniu zwrotu VAT. Przeprowadzamy także badania due diligence, będące nieodłączną częścią transakcji M&A.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Oferujemy usługi związane z ustaleniem obszarów istotnych ryzyk podatkowych w firmie, określeniem procesów eliminujących lub minimalizujących ryzyka oraz wsparciem przy wdrażaniu tych procesów. Wspieramy także naszych Klientów w kompleksowym zarządzaniu funkcją podatkową, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego jak i operacyjnego, w szczególności poprzez wykonywanie funkcji menedżera podatkowego.

 

Prowadzenie spraw firm zagranicznych
Przeprowadzamy wszechstronne analizy konsekwencji podatkowych planowanych transakcji jak i wszelką pomoc związaną z ich wdrożeniem. Prowadzimy rejestry podatkowe, przygotowujemy i składamy deklaracje podatkowe i Intrastat. Świadczymy również usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT dla podmiotów zagranicznych nie zarejestrowanych dla VAT w Polsce.