Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

MDR

Od 1 stycznia 2019 obowiązują przepisy, które nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest bardzo szeroko i obejmuje nie tylko niedozwolone optymalizacje podatkowe, ale także zupełnie poprawne, w pełni legalne działania.

Za niedopełnienie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych (brak zgłoszenia Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym lub przekazanie tej informacji po wyznaczonym terminie) skutkować może wyskokami karami pieniężnymi.

JAK MOŻEMY POMÓC:
MDDP świadczy kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych. Nasza pomoc może obejmować:

  • Przygotowanie tzw. procedury wewnętrznej, mającej na celu przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązków raportowania schematów podatkowych. Przygotujemy dla Państwa wewnętrzną procedurę przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych zgodną z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa. Procedura będzie mieć również na celu uporządkowanie wewnątrz Państwa organizacji przebiegu procesów związanych z identyfikowaniem i potencjalnym zgłaszaniem Szefowi KAS schematów podatkowych.

 

  • Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych pracowników (głównie z Zarządu, działów podatkowego, prawnego i finansowego) w celu prezentacji nowych obowiązków wynikających z MDR oraz odpowiedzialności z tym związanej.

 

  • Bieżące doradztwo udzielane w trakcie realizacji obowiązków wynikających z MDR (rodzaj usługi hotline –nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa wątpliwości dotyczące konieczności zgłaszania danych uzgodnień jako schematów podatkowych).

 

  • Audyt uzgodnień, które miały miejsce w danym okresie pod kątem konieczności ich zgłoszenia Szefowi KAS jako schematu podatkowego. W ramach tej usługi MDDP aktywnie zaangażuje się w proces identyfikacji i raportowania schematów podatkowych - dokona analizy transakcji w danym okresie, przygotuje formularze za okresy miesięczne, będzie wspierać Państwa w wypełnieniu informacji podatkowych pod kątem MDR. Efektem naszych prac jest memorandum wskazujące jakie transakcje zostały przeanalizowane, oraz które z nich w danym okresie podlegają zgłoszeniu i na jakiej podstawie, a które w ogóle nie podlegają zgłoszeniu.

 

  • Licencja MDRcheck – MDDP stworzyło specjalne narzędzie informatyczne pomagające w przeprowadzeniu analizy dotyczącej obowiązku raportowania schematu W przypadku stwierdzenia, że dane uzgodnienie podlega raportowaniu do Szefa KAS, narzędzie pozwoli na wygenerowanie pliku zgłoszenia schematu podatkowego. Narzędzie MDRcheck ma na celu wsparcie w procesie analizy i przygotowania raportu. Jest skonstruowane w sposób pozwalający na taką analizę także przez osoby niemające specjalistycznej wiedzy podatkowej. Dowiedz się więcej!

 

KORZYŚĆ ZE WSPÓŁPRACY Z MDDP:

  • Określenie roli, w jakiej występujecie Państwo przy danym uzgodnieniu.  Ten sam podmiot może być zarówno Korzystającym, jak i Promotorem/Wspomagającym w określonych sytuacjach i w zależności od tego podlegać różnym obowiązkom.
  • Bezpieczeństwo członków zarządu z perspektywy odpowiedzialności karnej - skarbowej za brak lub błędy w zakresie raportowania.
  • Oszczędność czasu.
  • Oszczędność zasobów w ramach Państwa organizacji.