Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Podatki osobiste dotyczą zarówno z dochodów z pracy, kontraktów menedżerskich, samozatrudnienia, jak i z dochodów z inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne w kapitały pieniężne, dobra luksusowe, nieruchomości oraz majątku nabytego w darowiźnie lub spadku. Różne źródła dochodów, niezależnie od tego czy miejsce ich położenia znajduje się w Polsce czy zagranicą wymagają indywidualnej oceny skutków podatkowych dla osoby fizycznej w kontekście polskich regulacji podatkowych, rezydencji podatkowej danej osoby oraz postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Nasze usługi, zależnie od indywidualnych potrzeb, kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów je zatrudniających i obejmują doradztwo od etapu planowania, po zrealizowane już przedsięwzięcia lub transakcje w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Nasi eksperci doradzają m.in. w zagadnieniach związanych z:

 • opodatkowaniem dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i zagranicą,
 • wyborem optymalnych podatkowo form zatrudnienia i wynagradzania,
 • delegowaniem kadry menedżerskiej do pracy za granicą i do Polski,
 • opodatkowaniem dochodów z inwestycji w kapitały pieniężne, w tym polskie i zagraniczne fundusze kapitałowe, instrumenty pochodne oraz inwestycje alternatywne,
 • opodatkowaniem dochodów ze sprzedaży lub najmu nieruchomości,
 • rozliczeniem podatkowym w Polsce wypłat na rzecz osób fizycznych,
 • zakresem obowiązków i odpowiedzialności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przeglądem zobowiązań pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
 • ustaleniem obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z uwzględnieniem unijnych rozwiązań prawnych,
 • rozliczeniem podatkowym w Polsce polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych z tytułu dochodów uzyskanych m.in. z pracy, kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, polskich i zagranicznych kapitałów pieniężnych, zbycia nieruchomości, najmu, emerytur i rent z zagranicy oraz innych źródeł dochodów, 
 • podatkowymi aspektami otrzymania lub transferu majątku osobistego, w tym majątku nabytego w spadku lub darowiźnie, podziału majątku wspólnego lub jego zbycia,
 • rozliczeniem podatkowym w Polsce podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • reprezentacją klientów w sprawach spornych związanych z ustaleniem obowiązku podatkowego w zakresie podatków osobistych.