Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Zespół Postępowań Podatkowych MDDP świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy podatnikom w przypadku sporów z organami podatkowymi, a także współpracuje z zespołem postępowań prawnych kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy, zapewniającym pełen zakres pomocy prawnej zarówno podatnikom jak i  osobom, przeciwko którym toczy się lub może toczyć się postępowanie karne lub karne skarbowe i oferującym usługi w zakresie postępowań odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa. 

 

Korzyści, których potrzebujesz

Nasza praca nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej czy postępowania podatkowego. Naszą misją jest przygotowanie naszych Klientów do potencjalnych kontaktów z fiskusem tak, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji finansowych i osobistych.

Mając świadomość tego, jak często w firmach rozproszona jest odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe, przygotowujemy dla naszych klientów wewnątrzfirmowe dokumenty, które regulują kwestie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń z fiskusem i minimalizują ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez osoby, które nie przyczyniły się do wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.

Przygotowujemy także wewnętrzne instrukcje regulujące zasady postępowania naszych Klientów w przypadku kontaktów z administracją skarbową, tj. na wypadek kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub czynności sprawdzających.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące Klientów do kontroli, a także weryfikujemy posiadane przez Klientów dokumenty pod kątem możliwości ich wykorzystania jako dowód w postępowaniu.

 

Pomoc w trakcie sporów z organami podatkowymi i egzekucyjnymi
Wiemy dobrze, jak uciążliwe może być postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub celno-skarbowa. Dlatego też proponujemy przejęcie  na siebie niemal całkowitego ciężaru kontaktów z administracją skarbową, co pozwala naszym Klientom na skoncentrowanie się na działalności bieżącej. Otrzymują oni pełne wsparcie od chwili wszczęcia postępowania lub kontroli aż do ostatecznego zakończenia sporu. Nie ograniczamy się jedynie do odpowiadania na żądania administracji skarbowej. Sami inicjujemy określone działania administracji, wykorzystując wszelkie środki prawne dostępne podatnikowi na danym etapie postępowania.

Monitorując najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych, poszukujemy dla Państwa argumentacji pomocnej w prowadzeniu sporu z fiskusem.

Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez organy podatkowe.

Reprezentacja przed sądemi trybunałami
Nasi doradcy występują nie tylko w postępowaniach podatkowych, ale również reprezentują podatnikówprzed sądami administracyjnymi i  Trybunałem Sprawiedliwości UE (doradcy MDDP występowali w 4 sprawach przed TSUE co daje nam jedno z największych doświadczeń w tym zakresie na rynku usług doradczych). Nasze usługi obejmują także sporządzanie skarg do Trybunału Konstytucyjnego lub do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.