Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Działalność w branży sportowej i kulturalnej oznacza pracę w unikalnym sektorze gospodarki i otoczeniu prawnym. Specyfika zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez artystów i sportowców, wymaga interdyscyplinarnego podejścia do każdego konkretnego przypadku z perspektywy polskich uregulowań podatkowych i pozostałych dziedzin prawa, jak również uregulowania poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nasi eksperci mają doświadczenie w obsłudze podmiotów działających m.in. w sektorze mediów, sektorze rozrywkowym oraz kulturalnym. Oferują naszym Klientom doradztwo dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i uwzględniające ich charakterystyczny sposób prowadzenia działalności.


Doradzamy naszym klientom m.in. w kwestiach:
 

 • opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów z działalności sportowej i artystycznej;
 • opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w imprezach sportowych i artystycznych za granicą;
 • wprowadzanie efektywnych podatkowo rozwiązań w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów przez osoby fizyczne;
 • wyboru optymalnej struktury dla inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne;
 • efektywnego rozliczenia podatkowego przez osoby prawne wydatków wynikających z umów sponsorskich;
 • rozliczenia podatkowego w Polsce z tytułu wypłat wynagrodzenia na rzecz zagranicznych artystów i sportowców;
 • rozliczenia podatkowego w Polsce zagranicznych artystów lub sportowców z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Polski;
 • określaniu wysokości podatków i innych obciążeń w związku z inwestycjami w infrastrukturę sportową;
 • ustalaniu prawidłowej wysokości podatku VAT za sprzedawane produkty i usługi wykonywane w zakresie sportu i kultury w Polsce i za granicą.

 

We współpracy z Kancelarią MDDP Olkiewicz i Wspólnicy oferujemy doradztwo m.in. w zakresie:
 

 • praw autorskich i pokrewnych;
 • ochrony praw do wizerunku, włączając w to pełną obsługę sporów wynikających na tym tle;
 • tworzeniu umów sponsorskich i innych dokumentów, których treść w najwyższym stopniu zabezpiecza interesy Klientów w zakresie nie tylko z dziedziny prawa cywilnego, ale również chroni ich przed niepożądanymi konsekwencjami na innych obszarach, takich jak chociażby prawo podatkowe;
 • umów o pracę, o dzieło, zlecenia i innych zawierających w sobie element związany z przeniesieniem praw autorskich lub wizerunku z uwzględnieniem wynikających z tego m.in. konsekwencji podatkowych;
 • reprezentacji klientów w sprawach spornych związanych z ochroną praw autorskich i pokrewnych.