Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

14-07-2009
Producenci energii elektrycznej mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej akcyzy

Podjęta wczoraj uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego daje możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy nadpłaconej przez producentów energii elektrycznej w związku z naruszeniem przez Polskę przepisów Dyrektywy Energetycznej

Uchwała NSA ma kluczowe znaczenie dla producentów energii elektrycznej, którzy podlegali opodatkowaniu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r., ponieważ potwierdza ich prawo do ubiegania się o zwrot akcyzy zapłaconej od wytworzonej i sprzedanej dystrybutorom energii elektrycznej.

12 lutego 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (C-475/07) orzekł, że polska ustawa o podatku akcyzowym jest niezgodna z Dyrektywą Energetyczną. Regulacja wspólnotowa uznaje, bowiem za podatnika akcyzy od energii elektrycznej dystrybutora, a nie producenta, jak przewidywały polskie przepisy.

Polska była zobowiązana do dostosowania przepisów do wymogów unijnych. Implementacja Dyrektywy Energetycznej powinna nastąpić najpóźniej z dniem 1 stycznia 2006 roku. Jednakże niezgodne ze wspólnotową regulacją przepisy zostały zmienione dopiero 1 marca 2009 r., w momencie wejścia w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym.

Wyrok ETS z 12 lutego 2009 r. nie odnosił się do kwestii zwrotu podatku, a jedynie potwierdził niezgodność polskich przepisów z przepisami wspólnotowymi. Natomiast uchwała NSA stwierdza wprost, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconej akcyzy od energii elektrycznej również w przypadku, gdy producent energii przeniósł obowiązek zapłaty podatku na ostatecznego konsumenta.

Z pierwszej reakcji Ministerstwa Finansów wynika, że w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconej akcyzy przez podatników, organy celne będą tego zwrotu konsekwentnie odmawiać. Zdaniem przedstawicieli MF zwrot nie jest zasadny, ponieważ ciężar akcyzy został przerzucony na odbiorców – tym samym – po stronie producentów energii wystąpiłoby bezpodstawne wzbogacenie. W związku z powyższym, podatnicy, którzy zdecydują się na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty muszą być przygotowani na ewentualny spór przed sądami administracyjnymi w celu uzyskania zwrotu podatku. – mówi Krzysztof Flis, ekspert ds. podatku akcyzowego w firmie doradczej MDDP.

Naszym zdaniem, stanowisko MF w świetle uchwały siedmiu sędziów NSA wydaje się niesłuszne. Uchwała ta jednoznacznie wskazuje, że ponieważ polskie przepisy nie posługują się mechanizmem ograniczającym zwrot nadpłat w przypadku bezpodstawnego wzbogacenia – wnioski o stwierdzenie nadpłaty są jak najbardziej zasadne i powinny być rozpatrywane pozytywnie. - dodaje Flis.

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania sądowego:

13 lipca 2009 r. NSA w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne powstałe w trakcie sporu pomiędzy podatnikiem a Dyrektorem Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (I Sa/Po 433/08). W uchwale 7 sędziów NSA (I FPS 4/09), Sąd ustosunkował się do następującego pytania:

- „czy w świetle art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej powstaje nadpłata w podatku akcyzowym, podlegająca zwrotowi w sytuacji, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru?”

W odpowiedzi, Sąd stwierdził, że:

- Art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym, także wówczas, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru.

Więcej informacji udziela biuro prasowe MDDP:

Agnieszka Kapuśniak
tel. (22) 322 68 88
kom. 509 157 043
e-mail:

MDDP to polska firma doradcza, oferująca usługi w zakresie doradztwa podatkowego, business consultingu, outsourcingu, rozwiązań finansowo-księgowych, audytu czy wysoce wyspecjalizowanych szkoleń dla służb finansowych przedsiębiorstw i instytucji. MDDP łączy międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy w obsłudze klienta z dogłębną znajomością ustawodawstwa i realiów polskiego rynku gospodarczego. Wśród klientów MDDP są zarówno czołowe koncerny międzynarodowe jak i największe polskie spółki.

lista aktualności