Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

29-06-2009
Komentarz VAT 2009 autorstwa Tomasza Michalika

Na półki księgarń trafił właśnie Komentarz VAT 2009 autorstwa Tomasza Michalika. Komentarz zawiera wyczerpującą analizę przepisów ustawy o podatku VAT w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przede wszystkim Dyrektywy 2006/112/WE. Opracowanie problematyki z zakresu podatku VAT poparte jest bogatym orzecznictwem krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W szóstym wydaniu Komentarza zostały omówione zmiany legislacyjne o przełomowym charakterze, rok 2009 przynosi bowiem poważną nowelizację ustawy. Szczególnie ważne zmiany to te wprowadzające nowe instytucje i rozwiązania, takie jak procedura rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy zastosowaniu konstrukcji magazynu konsygnacyjnego czy wprowadzenie, niestety jedynie dla wybranych podatników, możliwości  rozliczenia podatku od importu towarów w deklaracji podatkowej. Są to rozwiązania w polskiej ustawie nowe ale stosowane od lat przez inne państwa członkowskie. Do kolejnych, istotnych zmian należy m.in. likwidacja podstawowych sankcji, wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego, ujednolicenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Szczególnie interesująca jest nowa konstrukcja: zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości jednakże z możliwością rezygnacji z tego zwolnienia i wyboru opodatkowania.  

Aktualne wydanie obejmuje stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.

Komentarz do nabycia na stronach wydawnictwa Beck.

lista aktualności