Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

01-04-2009
Nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa. Skutki w PIT, CIT i VAT

Difin 2009

Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nierucho­mości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo, publikacja zawiera wiele orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w omawianym zakresie. Ze względu na częste zmiany przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości, odrębnie zostały omówione zasady dotyczące zbycia przez osoby fizyczne nieruchomości nabytych: przed 1 stycznia 2007 r., w 2007 i 2008 r. oraz po 31 grudnia 2008 r. W zakresie opodatkowania wymienionych transakcji podatkiem VAT wskazane zostały nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.

W publikacji omówiono:

  • Skutki sprzedaży nieruchomości na gruncie podatku PIT, CIT, podatku zryczałtowanego dla dochodów z najmu, VAT oraz PCC.
  • Zasady opodatkowania inwestycji zagranicznych w nieruchomości położonych w Polsce
  • Praktyki w zakresie sprzedaży i najmu nieruchomości, zarówno z punktu widzenia uczestników obrotu, jak i organów podatkowych oraz sądów administracyjnych na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów.

Sprzedaż: www.księgarnia.difin.pl

lista aktualności