Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

24-02-2012
Jaki podatek od hipoteki odwróconej

Nie wiadomo, od jakiej wartości będą płacili daninę spadkobiercy, którzy zechcą odzyskać nieruchomość
Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Jest to mechanizm podobny do sprzedaży lokalu na raty, w sytuacji gdy właściciel nadal w nim mieszka. W zamian uzyska comiesięczne świadczenie wolne od podatku. Po jego śmierci instytucja finansowa, np. bank, będzie miała roszczenie do spadkobierców o przeniesienie na nią prawa do nieruchomości.

Spadkobiercy odzyskają nieruchomość, jeśli spłacą bankowi kredyt
Spadkobiercy będą mogli spłacić otrzymany przez seniora kredyt, by zachować lokal. Jeśli zaś zdecydują się przenieść prawo do nieruchomości na bank, odzyskają kwotę, która będzie różnicą między wartością roszczenia banku a wartością samej nieruchomości. Jeśli lokal jest wart np. 220 tys. zł, a emeryt otrzymał świadczenia o wartości np. 140 tys. zł, bank zwróci im 80 tys. zł.

Wciąż nie ma jednak pewności, jakie będą skutki podatkowe takiego rozwiązania. Pytane o to Ministerstwo Finansów wskazuje, iż regulacje te są dopiero w fazie założeń, więc ewentualne skutki podatkowe można ocenić tylko na podstawie ustawy o PIT.

Przeniesienie przez spadkobierców prawa do nieruchomości na instytucję kredytującą będzie stanowiło odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a przychód – kwota wierzytelności banku i kwota, którą otrzymają spadkobiercy od instytucji kredytującej z tytułu rozliczenia wierzytelności – informuje MF.

Józef Banach, wspólnik w kancelarii InCorpore ostrzega, że proponowany przez MF sposób opodatkowania byłby bardzo niekorzystny dla spadkobierców. Hipoteka odwrócona straciłaby wówczas sens.

Jak mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, nie jest jasne, w jakim momencie kwota wierzytelności banku miałaby stanowić przychód spadkobiercy.

– Ani przedstawiony wcześniej projekt założeń, ani odpowiedź MF nie zawierają jednoznacznych rozwiązań dla kwestii podatkowych. Tymczasem mogą mieć one istotne znaczenie dla wszystkich osób zainteresowanych odwróconym kredytem hipotecznym – mówi Anna Misiak.

Żródło: Rzeczpospolita/Prawo, Monika Pogroszewska

lista aktualności