Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

17-04-2012
Kolejna korekta bez przedawnienia

Prawo do poprawy rozliczeń ubezpieczenia leasingu nie powinno być ograniczone

Firmy leasingowe czekają na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Chodzi o to, czy refakturując koszt ubezpieczenia, można stosować zwolnienie z VAT, czy trzeba go wliczać do podstawy opodatkowania leasingu i opodatkować 23-proc. stawką. Jak komentuje Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, chaos, który powstał wokół tego zagadnienia, wynikał ze zmiany podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych. Przez lata zwolnienie z VAT nie budziło wątpliwości dzięki uchwale 7 sędziów SN z 15 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 8/98).

– Podejście organów podatkowych zaczęło się zmieniać od 2008 r. – mówi Marta Szafarowska.

Efektem była uchwała 7 sędziów NSA z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10) nakazująca uwzględniać koszt ubezpieczenia w podstawie opodatkowania leasingu. W 2011 r. NSA miał wątpliwości w tym zakresie i skierował pytanie do TSUE.

– Jeśli trybunał uzna, że usługa ubezpieczenia powinna być zwolniona z VAT, to leasingobiorcy, którzy odliczyli podatek z korekt dotyczących składek ubezpieczeniowych, będą musieli liczyć się z zakwestionowaniem takiego działania przez organy podatkowe – mówi ekspert MDDP.

Kwestia ponownych korekt może być trudna ze względu na wyrok WSA w Warszawie z 9 sierpnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 3312/10). Zgodnie z nim podatnik nie może wystawić faktury korygującej po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

– Stanowisko to nie wydaje się zasadne ze względu na to, że przepisy podatkowe nie przewidują ograniczenia okresu, w którym może być wystawiona faktura korygująca – uważa Marta Szafarowska.

Co więcej, w przypadku lea- singu finansowego, traktowanego jako dostawa towarów, potrzeba wystawiania faktury korygującej pojawia się często po upływie pięciu lat od zawarcia umowy leasingu (zależy to od okresu, na który umowa była zawarta).

– Koncepcja taka jest akceptowana zarówno w wielu orzeczeniach sądów, jak i stanowiskach fiskusa – argumentuje Marta Szafarowska.

Brak jest więc racjonalnego i prawnego uzasadnienia dla przyjęcia, że istnieje ograniczenie czasowe na wystawienie faktury korygującej, czy to zwiększającej, czy zmniejszającej uprzednią cenę.

DGP przypomina

W sprawie VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu wypowiedziała się już Komisja Europejska

Uznała, że usługa ubezpieczenia jako świadczenie odrębne powinno być zwolnione z VAT. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Magdalena Majkowska

lista aktualności