Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-04-2012
Rozliczenie roczne w interpretacjach podatkowych

Wynagrodzenie otrzymane w 2011 roku, nawet jeśli dotyczy lat wcześniejszych, musi być opodatkowane i wykazane w zeznaniu za rok, w którym zostało wypłacone

PROBLEM W lipcu 2004 roku podatnik złożył wniosek o przejście na zasiłek przedemerytalny, który zakwestionowano. Uznano, że podatnik nie ma wymaganego okresu pracy. W 2009 roku sąd wydał korzystny dla niego wyrok. Jednak kolejne zastrzeżenia miał ZUS. Przez 6 lat prowadzony był w tej kwestii spór, który zakończył się wyrokiem z 18 listopada 2010 r. korzystnym dla podatnika. W wyniku wyroku ZUS wypłacił podatnikowi zaległe wynagrodzenie, potrącając zaliczkę, której rozliczenie nastąpi w 2012 r. Czy podatnik może dokonać rozliczenia za każdy rok podatkowy wstecz?

ODPOWIEDŹ Przychód powstaje w roku, w którym podatnik go otrzymuje lub jest on stawiany mu do dyspozycji. Zatem mimo że podatnik byłby uprawniony do uzyskania świadczeń – przychodu za dany rok, a przychodu by faktycznie nie otrzymał – dla celów podatkowych nie rodziłoby to skutków podatkowych.

W opisanym przypadku wypłata zaległego świadczenia za lata 2004 – 2010 nastąpiła w 2011 roku, zatem stanowi ona przychód podatnika w tym roku podatkowym. Gdyby przyjąć rozumowanie podatnika, że przychód ten powinien być rozpoznawany za lata podatkowe, za które został w 2011 roku zapłacony, to podatnik powinien go był wówczas zgłosić do opodatkowania i zapłacić w minionych latach stosowny podatek. Przychód ten powstał dopiero w roku 2011, czyli wtedy, kiedy został otrzymany, a zatem nie może być wykazany w zeznaniach podatkowych za lata 2004 – 2010.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W konsekwencji podatnik zobowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, składanym za dany rok, wszystkie otrzymane w danym roku przychody (dochody), z wyjątkiem tych, które korzystają ze zwolnienia lub w stosunku do których zaniechano poboru podatku.

Zatem podatnik musi otrzymaną kwotę zaległego świadczenia za lata 2004 – 2010 wykazać w rozliczeniu za 2011 rok, w którym świadczenie to zostało mu wypłacone. W zeznaniu tym podatnik będzie też mógł skorzystać z przysługującej mu za ten rok ulgi prorodzinnej, jeśli spełnia wymagane przesłanki.

Podatnik nie będzie mógł zrobić rozliczenia za każdy rok podatkowy wstecz i skorzystać z przysługujących mu w tamtych latach ulg. Brak jest również podstaw do złożenia przez podatnika korekty zeznań podatkowych PIT-37 za lata 2006 – 2010.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 października 2011 r. (nr IBPBII/1/415-687/11/BJ).

Komentarz eksperta

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Należność z tytułu zaległego wynagrodzenia staje się przychodem z chwilą jej otrzymania przez podatnika lub postawienia do jego dyspozycji, co znajduje odzwierciedlenie w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji wskazane należności podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jakie obowiązują w momencie dokonywania wypłaty, przy czym bez znaczenia w tym przypadku jest to, czy wypłacana należność obejmuje świadczenie bieżące, czy też zaległe wynagrodzenie. Przychód powinien być wykazany w zeznaniu podatkowym za rok, w którym uzyskano przychody.

 

Źródło:Dziennik Gazeta Prawna/Magdalena Majkowska

lista aktualności