Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-04-2012
Odliczenie VAT od samochodów ciężarowych odsunięte w czasie

Ministerstwo Finansów może przedłużyć ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów o jeden rok, czyli do końca 2013 r.

Od wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r. w sprawie Magoora (C-414/07) Ministerstwo Finansów rozważało metody usankcjonowania ograniczeń prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do samochodów ciężarowych (z kratką). W efekcie zastosowania dwóch procedur przewidzianych w przepisach Dyrektywy 2006/112 Ministerstwo Finansów uzyskało akceptację dla wprowadzenia dwojakiego rodzaju ograniczeń:
- zamrożenia na lata 2010 – 2012 prawa podatników do odliczenia VAT od paliw do samochodów ciężarowych (z kratką) w wyniku konsultacji z Komitetem VAT;
- czasowego (na 3 lata) ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu, najmie, leasingu samochodów ciężarowych (z kratką) do 60 proc. nie więcej niż 6 tys. zł, przy jed¬noczesnym wyłączeniu z zakresu opodatkowania VAT przekazania samochodów na cele prywatne podatnika i jego pracowników. W tym zakresie opublikowana została 30 września 2010 r. decyzja Rady Unii Europejskiej zezwalająca na wprowadzenie czasowej zmiany przepisów ustawy o VAT do końca 2013 r.
Pomiędzy dopuszczonymi datami ograniczeń istniała więc od początku pewna rozbieżność. Z jednej strony konsultacje z Komitetem VAT umożliwiły wyłączenie prawa do odliczenia podatku od paliwa do samochodów z kratką do końca 2012 r. Z drugiej strony decyzja Rady UE dawała uprawnienie do ograniczenia prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do samych samochodów aż do końca 2013r. Jak się wydaje, ta rozbieżność dat oraz chęć, by ograniczenia miały zbieżny charakter, stała u podstaw pierwotnie przyjętego przez ministerstwo, a następnie sejm założenia, że ograniczenia prawa do odliczenia VAT wprowadzone zostaną na okres dwóch lat, tj. od początku 2011 r. do końca 2012 r., zarówno w odniesieniu do paliw, jak i samych samochodów z kratką.
Możliwość przedłużenia
Od początku należało jednak pa¬miętać, że Ministerstwo Finansów, przynajmniej jeśli chodzi o ograniczenie prawa podatników do odliczenia VAT od samochodów z kratką, dysponowało możliwością przedłużenia wprowadzonych ograniczeń o kolejny rok, tj. do końca 2013 r. Od początku też istniały obawy, że w ostatnim momencie resort podejmie próbę skorzystania z tego uprawnienia, nawet za cenę wykreowania rozbieżności pomiędzy uprawnieniami do odliczenia VAT od paliw do samochodów z kratką a uprawnieniami do odliczenia VAT przy zakupie samych samochodów. A jeśli coś złego w podatkach ma się wydarzyć, to z dużą dozą pewności można stwierdzić, że się wydarzy.
Co więcej, warto przypomnieć, że konsultacje z Komitetem VAT dotyczące wyłączenia prawa po-datników do odliczenia VAT od paliw nabywanych do samochodów z kratką przeprowadzone zostały przez Ministerstwo Finansów w 2009 r. w błyskawicznym tempie, co oznacza, że nie można również wykluczyć podjęcia podobnej próby w tym zakresie w tym roku. Jeśli taka próba zakończyłaby się powodzeniem, ministerstwo miałoby możliwość zachowania zbieżności, jeśli chodzi o ograniczenie prawa do odliczenia VAT w 2013 r., zarówno w odniesieniu do nabycia (najmu i leasingu) samocho¬dów z kratką, jak i nabycia paliw do takich samochodów.
Plany resortu
Dobrze się stało, że o planach Ministerstwa Finansów, pod wpływem nacisków Związku Dealerów Samochodowych, podatnicy dowiadują się w marcu 2012 r., a nie np. w październiku 2012 r., szczególnie jeśli podatnicy ci uzależniali swoje decyzje biznesowe, w tym wymianę floty samocho¬dowej, od możliwości odliczenia VAT od samochodów ciężarowych już od 2013 r. Jednak cała sytuacja ponownie prowadzi do konkluzji, że sytuacja branży motoryzacyjnej w Polsce uzależniona jest od uwarunkowań czysto fiskalnych, a nie od obiektywnych warunków makroekonomicznych. Nie dziwi też, że dealerzy samochodowi odetchnęli z ulgą po uzyskaniu stanowiska ministerstwa. Z ich perspektywy utrzymanie ograniczeń prawa do odliczenia VAT od samochodów z kratką nie spowoduje spowolnienia sprzedaży samochodów osobowych w 2012 r.
Zmiany w homologacji
Znacznie bardziej martwią natomiast przymiarki do zmian przepisów prawa w zakresie homologacji pojazdów. Można się domyślać, że chodziłoby w tym przypadku o to, by efektywnie obecne samochody z kratką utraciły status samochodów ciężarowych. Działanie takie oznaczałoby de facto trwałe pozbawienie podatników prawa do odliczenia VAT od określonej kategorii samochodów na skutek działań w całkowicie innym niż VAT obszarze prawa, a więc w pewien sposób bocznymi drzwiami. Należałoby jednak postawić pytanie czy tego typu działanie byłoby zgodne z art. 176 Dyrektywy 2006/112, czy też podobnie jak w sprawie Magoora doszłoby do naruszenia tego przepisu poprzez złamanie zasady standstill.
Wydaje się, że sytuacja, w której zmiany aktu prawnego innego niż ustawa o VAT prowadzą faktycznie do ograniczenia zakresu pojazdów uprawniających do odliczenia (czy też, w sposób szerszy, w ogóle rzutują negatywnie na prawo do odliczenia) nie może być uznana za zgodną z art. 176 Dyrektywy 2006/112. Z identyczną sytuacją mieliśmy już do czynienia w związku z przepisem wykluczającym prawo do odliczenia VAT w przypadku, gdy dany wydatek nie stanowił kosztu uzyskania przychodów w świetle ustaw o podatkach dochodowych. Przepis ten został usunięty, przy czym chodziło przede wszystkim o brak uzasadnienia dla ograniczenia prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy wydatek poniesiony został na inwestycje, które w następnych okresach zostały zaniechane. Niemniej jednak, również w szerszym ujęciu przepis ten nie był zgodny z art. 176 Dyrektywy 2006/112 właśnie ze względu na to, że jakakolwiek zmiana poszerzająca zakres wy¬łączeń prawa do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych musiałaby rzutować na uprawnienia do odliczenia VAT. Z tej perspektywy, po doświadczeniach związanych ze sprawą Magoora Ministerstwo Finansów powinno, jak się wydaje, zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju działania na aktach prawa innych niż ustawa o VAT wcześniej czy później również staną się przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości UE.
Można się oczywiście upierać, że nie dopuści się do powrotu fikcji w postaci samochodów z kratką, przy czym warto wskazać, że w świetle przepisów o homologacji pojazdów obecnie spośród samochodów osobowych już tylko samochody o nadwoziu AF mogą, przy spełnieniu pewnych kryteriów, uzyskać homologację właściwą dla samochodu ciężarowego. Biorąc jednak pod uwagę bagaż przepisów obowiązujących w tym zakresie od 30 kwietnia 2004 r., pozostaje pytanie, czy drogą do tego nie powinno być jednak umożliwienie pełnego odliczenia VAT zarówno od samochodów, jak i paliw do nich, przy jednoczesnym wprowadzeniu jasnych zasad opodatkowania tzw. prywatnego użytku tych pojazdów.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Doradca Dla Firm/Marta Szafarowska

lista aktualności