Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

24-04-2012
Zwrot składek z ZUS i błędne koszty w PIT-11

Odpowiada Anna Misiak doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP

Jestem emerytem mieszkającym w Polsce, ale od wielu lat pracuję również w Czechach, gdzie opłaciłem składki ubezpieczeniowe. W tym roku polski ZUS, który także potrącał mi składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrócił mi je. Czy muszę je zadeklarować w zeznaniu rocznym?

Zgodnie z art. 45 ust. 3a, jeśli podatnik otrzyma zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, to w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiła ta okoliczność, musi doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku kwoty uprzednio odliczone. Oznacza to, że czytelnik będzie musiał uwzględnić zwrócone składki zdrowotne w rozliczeniu za 2012 r. i doliczyć je jako dopłatę do podatku.

W ubiegłym roku miałem kolizję samochodową, otrzymałem od ubezpieczyciela odszkodowanie z AC – pieniądze wpłynęły na moje konto. Czy zapłacę od tego PIT?

Nie. Zgodnie z przepisami zwolnione z podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgłosiłam pracodawcy zmianę miejsca zamieszkania, a mimo to w PIT-11 firma wpisała koszty uzyskania przychodu dla osób dojeżdżających, czyli wyższe, a teraz nie chce tego poprawić. Czy powinnam domagać się korekty od pracodawcy, czy też sama skorygować PIT-11?

W takiej sytuacji należy, niezależnie od tego, co płatnik wykazał w PIT-11, wpisać w PIT-37 koszty uzyskania przychodu prawidłowej wysokości.

W 2010 r. moja mama dostała w spadku lokal po zmarłej siostrze. Mama mieszka w moim mieszkaniu, którego jestem właścicielką, ale w akcie notarialnym ma wpisaną wieczystą służebność. Czy jeśli pieniądze ze sprzedaży spadkowego lokalu przeznaczy na remont mojego mieszkania, będzie mogła skorzystać z ulgi?

Służebność osobista została uregulowana w art. 296 kodeksu cywilnego. Polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jest ona niezbywalna, nie można również przenieść uprawnień do jej wykonywania, ale ustanowionej służebności można się zrzec. Wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego, co wynika z jej celu i funkcji jako prawa ściśle związanego z osobą uprawnionego i ograniczonego czasem jego życia.

Tymczasem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT prawo do ulgi mieszkaniowej przysługuje podatnikowi, który zysk ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, w tym np. remont. Dotyczy to budynku lub lokalu stanowiącego własność lub współwłasność podatnika lub do którego przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu rodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Organy podatkowe mogą więc zakwestionować prawo do ulgi w razie przeznaczenia zysku ze sprzedaży na remont lokalu z ustanowioną służebnością, gdyż osoba przeznaczająca środki ze sprzedaży nie jest właścicielem tej nieruchomości.

Wychowuję dwoje dzieci. Z ojcem starszego mam rozwód, a wyszłam za mąż za ojca młodszego. Mój mąż nie stał się opiekunem prawnym mojego dziecka z pierwszego małżeństwa. Prawa rodzicielskie ma nadal jego ojciec, który płaci alimenty na syna. Czy w opisanej sytuacji mam status osoby samotnie wychowującej jedno dziecko?

Niestety, nie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT samotnym rodzicem jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji bądź pozostająca w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności. Organy podatkowe zgadzają się, że samotne wychowywanie nie musi trwać przez cały rok podatkowy. Wystarczy jego część (np. kilka dni). Osoba pozostająca w związku małżeńskim, wychowująca dwoje dzieci, nie może być uznana za samotnego rodzica dziecka z pierwszego związku.

 

Źródło: Rzeczpospolita/ Monika Pogroszewska

lista aktualności