Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kluczowe znaczenie dla jakości i szybkości pozyskiwania informacji finansowych w każdej spółce ma efektywnie zaprojektowany i wdrożony proces księgowy.

Pomagamy zwiększyć wartość dodaną procesów księgowych realizując takie zadania jak:

  • Wykonujemy przeglądy istniejących procesów księgowych, oceniamy ich słabości oraz proponujemy usprawnienia;
  • Usprawniamy procedury zamknięcia miesiąca, tak aby w maksymalnie krótkim czasie możliwe było uzyskanie informacji zarządczej;
  • Optymalizujemy zakładowy plan kont oraz systemy rachunkowości celem usprawnienia raportowania statutowego (NBP, GUS, podatkowe, UoR) oraz zarządczego, ujednolicamy plany kont dla celów MSSF i polskich zasad rachunkowości;
  • Przygotowujemy rozwiązania systemowe do kalkulacji podatku bieżącego i odroczonego;
  • Analizujemy i proponujemy usprawnienia dotyczące alokacji kosztów przedsiębiorstwa;
  • Wspieramy klientów w procesie przenoszenia księgowości z zewnętrznych biur rachunkowych do własnych działów finansowo-księgowych i odwrotnie;
  • Wspieramy procesy integracji oraz łączenia przedsiębiorstw, opracowując kompleksową koncepcję zarządzania łączeniem oraz harmonogram działań;
  • Oferujemy pomoc przy wdrożeniu modelu budżetowania, tak aby możliwe było efektywne zarządzanie wynikami firmy oraz ich monitorowanie poprzez analizę budżetu i wykonania bieżącego.