Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

22-10-2008
MDDP poszerza zakres świadczonych usług o audyt

Po ponad czterech latach działalności MDDP jest jedną z największych polskich firm doradczych oferującą kompleksowy zakres usług. Obecnie zatrudniamy ponad 130 ekspertów specjalizujących się w doradztwie podatkowym, finansowo-księgowym oraz biznesowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o audyt.

MDDP Audyt sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (wpis na listę pod numerem 3386) oraz świadczy usługi z zakresu audytu oraz innych usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości zarówno finansowej jak i zarządczej.

W ZAKRESIE USŁUG AUDYTORSKICH OFERUJEMY:

1. Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z  polskimi zasadami rachunkowości,
2. Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
3. Badanie pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z MSSF , standardami US GAAP oraz innymi standardami lokalnymi,
4. Przekształcanie sprawozdań finansowych,
5. Przeglądy systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
6. Udział w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu,
7. Udział w restrukturyzacji, prywatyzacji i połączeniach jednostek,
8. Audyt projektów UE,
9. Audyt regulacyjny.

DLACZEGO MY:

1. Indywidualne podejście do każdego zlecenia pozwala nam uwzględnić potrzeby i specyfikę działalności Klienta.
2. Dzięki stałej komunikacji i elastyczności potrafimy wypracować cenne rekomendacje oraz unikać „niespodzianek”.
3. Koncentrujemy się na kluczowych ryzykach dotyczących działalności Klienta oraz zaangażowaniu zespołu,  w skład którego wchodzą  specjaliści z doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Pozwala  nam to na efektywne przeprowadzenie prac i pomoc naszym Klientom w osiągnięciu znacznych oszczędności.
4. Współpracujemy m.in. ze specjalistami do spraw podatków i systemów informatycznych, co pozwala na wypracowanie cennych rekomendacji dotyczących także tych obszarów, które są istotne z punktu widzenia właścicieli, organów nadzorczych i zarządczych.

KONTAKT:

Zuzanna Mrugała, Partner
tel. +48 502 18 43 93
   

Katarzyna Witaszewska-Król, Partner
tel. +48 502 18 41 82

lista aktualności